General Information

Institutional Information: Mühendislik Fakültesi, Inşaat Mühendisliği, Inşaat Mühendisliği
Research Areas: Marine Sciences and Technology, Coastal Sciences, Engineering and Technology

Names in Publications: BALAS C.E., Balas CE, BALAS C

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

331

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

418

H-Index (Scopus)

12

Citation (Scholar)

11

H-Index (Scholar)

1

Project

7

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

17

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük:

KIYI LİMAN MÜHENDİSLİĞİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRÜ (2004)

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı (2010-2016)

Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Bölüm Başkanı (2008)

 

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

Güvenilirliğe Dayalı Monte Carlo Benzeşimi İle Kıyı Projelerinde Risk Değerlendirmesi

Kıyı Duvarlarının Kırılan Dalga Durumunda Kayma Ve Devrilme Tasarım Kriterlerine Göre Riskinin Belirlenmesi

Sızıntı Miktarının Deniz Kazaları Risk Modeli (Marisk) İle Araştırılması

Taş Dolgu Dalgakıranların Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık Sistemleri Ve Genetik Algoritma İle Ön Tasarımı Ve Güvenirlik Analizi

 

2008

Devam

Profesör

Gazi Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü

2002

2008

Doçent

Gazi Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü

1999

2002

Yardımcı Doçent

Gazi Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü


1991

1992

Araştırma Görevlisi

Finike Yat Limanı Hidrolik Model Araştırmaları, Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

2006

2006

Araştırmacı

Denizcilik Müsteşarlığı, Kabotaj Taşımacılığı Saha Etüd Çalışması Projesinde Danışmanlık, Sudopak Uluslararası Mimarlık-Mühendislik ve Müşavirlik  Ltd.

2006

2006

Araştırmacı

Filyos Limanı Fizibilite Etüdü Projesinde Danışmanlık, Nurol Enerji Gurubu ve Torunlar İş Ortaklığı, Dolfen Mühendislik Ltd

2005

2005

Proje Yöneticisi

Dalgakıranların Güvenirliğe Dayalı Tasarımı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

2005

2005

Araştırmacı

Yalova-Altınova Tersanesi Kıyısal Sediment Taşınım Etüdü Projesinde Danışmanlık, Aska Marina ve Deniz Yapıları A.Ş

2004

2004

Araştırmacı

İskenderun Körfezi Assan İskelesi Fizibilite Etüdü, Assan Sac ve Plaka Sanayi, Hyudai-Assan

2003

2003            

Araştırmacı

Güllük İskelesi Fizibilite Etüdü Projesinde Danışmanlık, Labranda İş Ortaklığı

2001

2002

Araştırmacı

Göksu Lagünü Hidrodinamiği, Tuzluluk, Su Sıcaklığı Dağılımlarının ve Kirlenmesinin Üç Boyutlu Matematiksel Modellenmesi, Proje kodu: 06/2001-10

2000

2002

Proje Yöneticisi

TÜBİTAK-İNTAG 835: Kıyı Yapılarının Ön Tasarımı için Güvenirlik Modeli Geliştirilmesi

2000

2000

Araştırmacı

Göynük, Beldibi, Tekirova Deniz Deşarjı Projesinde Danışmanlık, Dolfen Ltd

1999

1998

Araştırmacı

TÜBITAK-MİSAG 85. Nonlineer ve Lineer Modelli Kendinden Ayarlamalı Kontrol Stratejilerinin Açık Hat Kararsız Sürekli Karıştırmalı Reaktöre Uygulanışı

1996

1997

Araştırmacı

TÜBİTAK-İNTAG 821: Kıyı Lagünlerinin Hidrodinamiğinin, Tuzluluk ve Su Sıcaklığı Dağılımlarının ve Kirlenmesinin Üç Boyutlu Matematiksel Modellenmesi

 KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ VE LİMAN PROJELERİ

Kıyısal Su Alanları Dinamiği konusunda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Akdeniz ve Karadeniz’de Kıyı Alanları Yönetimi konulu yedi adet ulusal ve Kıyı Alanları Yönetimi konusunda uluslararası sertifikalı eğitim programlarına katılmıştır. 

Kıyı Bilimleri Uzmanı, Kıyısal çevre ve kıyı yapıları, Kıyı erozyonunun ya da kumlanmanın önlenmesi, kıyıların su baskınından korunması, deniz deşarjlarının projelendirilmesi, çevresel kirlilik problemlerinin çözümü, akıntı, dalga, gel-git, rüzgâr vb. kuvvetler nedeni ile deniz, kara ve su alanlarında oluşan etkilerin belirlenmesi, liman, iskele, marina yapıları, su alma ve deşarj yapılarının planlaması, kıyı koruma ve düzenleme projeleri, kum taşınımı modellemesi, deniz deşarjı modellemesi, su kalitesi modellemesi, hidrodinamik ve taşınım modellemesi, deniz ortamında sıcaklık, yoğunluk değişiminin modellemesi, rüzgâr, gel-git etkenli akıntıların modellenmesi, liman içi çalkantı modellemesi, iskele, liman, tesis fizibiliteleri, taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı, ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı, batık tip dalgakıranların tasarımı, dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı, risk ve güvenirliğe dayalı istatistiksel tasarım, Monte Carlo benzeşimi ile tasarım konularında uzmandır.

 

Lisans

 Eylül 1986 – Haziran 1990. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü.

Yüksek Lisans

 Eylül 1990 – Haziran 1992 .Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Anabilim Dalı, Kıyı Mühendisliği Bilim Dalı.

Doktora

 Eylül 1992 – Ocak 1998. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Anabilim Dalı, Kıyı Mühendisliği Bilim Dalı.

 

  • Kıyı Haliç ve Liman Mühendisliği Eğitimi, Hollanda Hükümet Bursu, Uluslararası Hidrolik Mühendisliği, Delft Teknik Üniversitesi, Hollanda (1994-1995)
  • Royal Society of London (İngiliz Londra Kraliyet) Bursu ile Bath Spa ve University of Wales Üniversitelerinde Araştırmacı
  •  

Royal Society of London (Londra Kraliyet Bursu) ile Doktora Sonrası Araştırma

* 2000 Yılı İngiltere Bath Spa ve Wales Üniversiteleri Araştırmacı  

* 2000 Research Associate  Bath Spa and Wales Universities Civil Engineering UK

 Uzmanlıkları:

  • Kıyı Bilimleri
  •  Kıyısal çevre ve kıyı yapıları
  •  Kıyı erozyonunun ya da kumlanmanın önlenmesi
  •  Kıyıların su baskınından korunması 
  • Deniz deşarjlarının projelendirilmesi
  •  Çevresel kirlilik problemlerinin çözümü
  •  Akıntı, dalga, gel-git, rüzgar vb. kuvvetler nedeni ile deniz, kara ve su alanlarında oluşan etkilerin belirlenmesi
  • Liman, iskele, marina yapıları, su alma ve deşarj yapılarının planlaması
  • Kıyı koruma ve düzenleme projeleri
  •  Kum taşınımı modellemesi
  • Deniz deşarjı modellemesi
  • Su kalitesi modellemesi
  • Hidrodinamik ve taşınım modellemesi
  • Deniz ortamında sıcaklık, yoğunluk değişiminin modellemesi
  • Rüzgar, gel-git etkenli akıntıların modellenmesi
  • Liman içi çalkantı modellemesi 
  • İskele, liman, tesis fizibiliteleri, taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı
  • Ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı
  • Batık tip dalgakıranların tasarımı
  •  Dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı
  • Risk ve güvenirliğe dayalı istatistiksel tasarım
  •  Monte Carlo benzeşimi ile tasarımı

Burslar

  • Uluslararası Kıyı Alanları Yönetimi Kursu, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO), Uluslararası Yüksek Teknoloji ve Bilim Merkezi, Moncelice, İtalya (1992).
  • Kıyı Haliç ve Liman Mühendisliği Eğitimi, Hollanda Hükümet Bursu, Uluslararası Hidrolik Mühendisliği, Delft Teknik Üniversitesi, Hollanda (1994-1995)
  • Royal Society of London (İngiliz Londra Kraliyet) Bursu ile Bath Spa ve University of Wales Üniversitelerinde Araştırmacı
  •  

Contact

Email
cbalas@gazi.edu.tr
Other Email
canbalas@gmail.com
Web Page
https://avesis.gazi.edu.tr/cbalas
Office Phone
+90 312 582 3217
Fax Phone
+90 324 528 548
Office
KIYI LİMAN MÜHENDİSLİĞİ VE KIYI LİMAN PROJELERİ
Address
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı Liman Mühendisliği Celal Bayar Bulvarı Maltepe / Ankara