Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Autonomous Operation of Microgrid and Minimization of Fault in Case of Failure in High-Voltage Lines

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, ss.1371-1377, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çembersel Doğru Akım Motoru Tasarımı ve Manyetik Analizi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1351-1366, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESIGN PARAMETERS OPTIMIZATION OF ASYNCHRONOUSMOTOR BY USING ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM ANDINVESTIGATING EFFECTS OF USING DIFFERENT FITNESSFUNCTIONS ON EFFICIENT

International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, cilt.6, sa.6, ss.16-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobile Applications in Agricultural Land Irrigation Systems: A Case Study

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.3, ss.725-731, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Load Performances of a PIC Based Speed Governor for Micro Hydro Power Plant

IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, cilt.12, sa.2, ss.99-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design and frequency performance of a microprocessor based speed governor

Communications Faculty Of Science University of Ankara, cilt.59, sa.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Controlling of a 3 Phased Asynchronous Motor over Profibus Network

International Journal of Electronics and Electrical Engineering, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

START UP CURRENT CONTROL OF BUCK BOOST CONVERTER FED SERIAL DC MOTOR

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.2, ss.278-283, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anahtarlamalı Relüktans Motorun Doğrudan Moment Denetimi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.12, sa.4, ss.221-224, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yinelenen En Küçük Kareler Metoduyla Elektrik Güç Şebekesi Gerilim İşaretine Kilitlenmenin Benzetimi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.12, sa.1, ss.1-6, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merdiven Aydınlatmasının Pasif Kızılötesi Yaklaşım Sensörü ile Kontrolü

Politeknik Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.45-50, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pedestrian and Vehicles Detection with ResNet in Aerial Images

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences Proceedings, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.416-419

Optimization of PMSM Design ParametersUsing Update Meta-heuristic Algorithms

InternationalConference on Artificial Intelligenceand Applied Mathematics in Engineering, 20 - 22 Haziran 2019, ss.914-934

Importance of Power Flow and Load Analysis in Pre-Installation Power Systems

2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Akıllı Şebeke Eğitiminde Benzetim Modellerinin Önemi Ve Bir Örnek Uygulama

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 Kasım 2018, cilt.2, ss.103-118

Pasif Algılayıcıların Patlayıcı İçerikli Malzeme Tespitinde Kullanımı

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 Kasım 2018, cilt.2, ss.87-94

Sanal Güç Santralleri ve Simülasyonu

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.2, ss.119-126

Ethernet/GSM İle Uzaktan Kompanzasyon Takip Sistemi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.2, ss.127-130

Fuel cost function parameter optimization by using gravitational search algorithm

7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Dynamic economic dispatch using chaos based gravitational search algorithm

7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

MAYIN DEDEKTÖRÜ TEST SİMÜLATÖRÜ TASARIM VE UYGULAMASI

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.198-202

ASENKRON MOTORLARDASÜRÜCÜ PARAMETRLERİNİN DEVİCENET AĞI ÜZERİNDEN IOS/ANDROİDTABANLI KONTROLÜ

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ICADET’xx17), 21 - 23 Eylül 2017, ss.417-422

IOS/Android Temelli Akıllı Ev Uygulamasının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ICADET’xx17), 14 - 23 Eylül 2017, ss.563-568

Gömülü Patlayıcı Nesnelerin Tespitinde Yeni Bir Yöntem: ManyetikAnomali

2.ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ SEMPOZYUMU, Kırıkkale, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.174-181

Developing of Decision Support System for Land Mine Classification by Meta-heuristic Classifier

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sinaia, Romanya, 2 - 05 Ağustos 2016 identifier identifier

Application of Symbiotic Organisms Search Algorithm to Solve Various Economic Load Dispatch Problems

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sinaia, Romanya, 2 - 05 Ağustos 2016 identifier identifier

Using the remote control of electrical machines in industrial automation networks

2015 2nd international conference on electrical and electronics engineering, 28 - 29 Nisan 2015

Design and development of an adaptable, lan-based training module for object lessons

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1663-1667 identifier identifier

BOBİNAJCI MESLEK STANDARDI GELİŞTİRİLMESİ

UMES 2007, İzmit, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2007, ss.268-271

Bobinajcı Meslek Standardı Geliştirilmesi

UMES-2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.268-271

Elektrik Pano Montörü Meslek Standardı Geliştirilmesi

UMES-2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.272-275

Güvenlik Sistemleri Meslek Standardı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma

UMES-2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.284-287

Endüstriyel Elektronik Tesis ve Bakım Onarım Elemanı Meslek Standardı Gelistirilmesi

UMES-2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.288-291

Teknolojik Gelişmelere Dayalı Elektrik Tesisatçılığı Analizi ve Meslek Standardı Üzerine Bir Çalışma

UMES-2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.280-283

Implementatıon of Controlled System in the Building Automation with GSM

4th FAE International Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 30 Kasım - 01 Aralık 2006, ss.575-578

Mathematical Model of Network Induced Delay Control Systems

Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, cilt.2, ss.833-835

On the Optimization of Network Induced Delay Control Systems

2 nd Conference on Optimization Methods & Software, Praque, Çek Cumhuriyeti, 4 - 07 Temmuz 2006, ss.17

Ağ Kontrol Sistemlerinin Genelleştirilmiş Matematiksel Modelinin Çıkartılması ve Ağ Gecikmesi Üzerine Bir İnceleme

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.13

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları