Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Expression analysis of NAC gene under cold stress condition in sunflower (Helianthus annuus L.)

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 22 - 23 Kasım 2018

Analyzing the Expression Profile of WRKY Gene under Cold Stress in Sunflower (Helianthus annuus L.).

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 5 - 08 Eylül 2018

Romatoid artritli hastaların yanak bukkal epiteli hücre profili

25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015