General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Histoloji Ve Embriyoloji
Research Areas: Health Sciences

Names in Publications: Elmas Çiğdem, Elmas Cigdem, Elmas C, Çiğdem Elmas

Metrics

Publication

198

Citation (WoS)

584

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

688

H-Index (Scopus)

13

Citation (Scholar)

108

H-Index (Scholar)

6

Project

26

Thesis Advisory

32

Open Access

39
UN Sustainable Development Goals

Biography

“Science in itself is precious, but more precious is the capability to find truth inside it by the scientists.


Özgeçmiş: Prof.Dr. CigdemELMAS 


Dr. Elmas, Histolog ve Embriyolog, eğitimci ve araştırmacı, 2009 yılından günümüze Gazi Universitesi Tıp Fakültesi’nde profesördür. Tam eğitim almış bir insan Histoloğu ve Embriyologdur; Orta DoğuTeknik Üniversitesi’ninde Lisans dercesini, Biyolojji eğitimini son dönemde “onur listesine” girerek tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini “Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörlerinin (EGF) fetal olfaktor mukozada immünohistokimyasal olarak gösterilmesi ” başılıklı tezi ile ve Doktora eğitimini ise "Puberteye kadar farklı yaş gruplarında çeşitli CD molekülerinin timustaki tutumlarının immünohistokimyasal olarak belirlenmesi" başılklı tezi ile 2004 yılında tamamlamıştır. Elektronmikroskopi tekniklleri, immünohistokimyasal teknikler, kök hücre ve moleküler biyoloji gibi birçok farklı alanda bilimsel workshoplara, tıp eğitimi ve liderlik gelişimi gibi birçok eğitim kurslarına katıldı. Bilim alanında birçok uluslararası konferansa katılmış ve  bu kongrelerde "Best Experimental Study Award: 29 Haziran-2 Temmuz 2011" gibi birçok prestijli ödül kazandı. Prof. Dr. Çiğdem Elmas bir çok ulusal ve uluslar arası dergide yayımlanmış makalede yazardır. Prof. Dr. Elmas'ın araştırma alanları, moleküler biyoloji teknikleri (ışık mikroskopi, transmisyon elektronmikroskopi (TEM), Taramalı elektron mikroskopi (SEM), immünohistokimya, diğer yenilikçi teknikler gibi kaynaklıdır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere komisyon ve yönetim kurulu üyeliği, Değerlendirme Komisyonu ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Üyelik Koordinatörüdür. Ulusal ve uluslararası yüksek lisans sonrası öğrenci sayısının amiridir. Mathews Journal of Nutrition & Dietetics'in Editör Kurulu Üyesidir. Pek çok bilimsel ve tıbbi derneğe üyeliği bulunan .Dr. Elmas, ​​Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin son yedi yıldır üyesi ve son üç yıldır başkanıdır.

Biography: Prof. Dr. Cigdem ELMAS

Dr. Elmas, Histologist and Embryologist, educator and researcher, is currently a professor at the Gazi University Scholl of Medicine, Histology and Embriyology Department since 2009. She is a fully trained human Histologist and Embryologist; has completed a B.Sc. degree of education with honours in Biology department of the Middle East Technical University (METU), Ankara city-Turkey, and has completed her M.M.Sc with a research focus on “Immunohistochemical demonstration of the epidermal growth factor receptors on fetal olfactory mucosa” and Ph.D with a research focus on “Immunohistochemical determination of various CD molecules in the thymus in different age groups until puberty” at 2004. She had participated in many training courses like scientific workshops, faculty and leadership development workshops, training course in electron microscopy techniques and interpretation and basic techniques of stem cell isolation and molecular biology and also had participated many international conferences in the field of Histology and Embryology. She has won several prestigious awards, including “Best Experimental Study Award: June 29-July 2, 2011. 6th World Congress of the Society of Reconstructive Microsurgery, Finland”. Prof. Dr. Elmas is a author in many scientific papers published in national and international journals and having practical experience in different diagnostic techniques in the field of histology including different staining techniques, immunohistochemistry, scanning and transmission electron microscope. Prof. Dr. Elmas's research interests include the application of all available histology and molecular biology techniques (light microscopy, transmission electron microscopy (TEM), Scanning electron microscopy (SEM), immunohistochemistry, as well as other innovated techniques. She has admınıstratıve dutıes, commıssıon & board memberships including membership of Gazi University Faculty of Medicine Accreditation Self Evaluation commission and Academic Evaluation and Quality Improvement Coordinator of Membership. She is a supervisor of a number of post-graduate students locally and internationally. Currently she is supervising 10 master thesis and 3 PHD thesis. Dr. She is Editorial Board Member of Mathews Journal of Nutrition & Dietetics. She has membership in many scientific and medical societies. Dr. Elmas has been a member of the Turkish Histology and Embryology Association for 7 years and has been its president for the last three years.