Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of effect of brick DFST and silica FFME on the properties of portland cement mortar

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.28, sa.11, ss.7823-7832, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental investigation on CFRP-to-concrete bonded joints across crack

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.35, sa.1, ss.1-18, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anchorages Effects on CFRP-to-concrete Bond Strength

JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, cilt.29, sa.4, ss.539-557, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Size effect on failure of overreinforced concrete beams

ENGINEERING FRACTURE MECHANICS, cilt.75, sa.8, ss.2308-2319, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Review of bond-strength models and application on CFRP-to-concrete bonded joints across crack

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.15, sa.2, ss.141-158, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Size effect on failure of concrete beams with and without steel fibers

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.14, sa.5, ss.436-440, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modified Arcan Tests For Concrete With Multi-walled Carbon Nanotubes

Advanced Materials Letters, cilt.5, sa.5, ss.242-247, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bending Strength of Screwed corner Joints with Different Materials

GU Journal of Science, cilt.19, sa.3, ss.155-162, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Mikro Kırılma Mekanizmasının Çarpma Etkisi Altında İncelenmesi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 17 Kasım 2017

Size Effect Tests of Concrete for Type I and Type II

11th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21 Ekim 2014 - 25 Ekim 2015

Size Effect Tests of Concrete with CNTs

International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, 17 - 20 Mayıs 2014

Modified ARCAN Tests for Concrete with CNTs

Advanced Materials World Congress, İzmir, Türkiye, 16 Eylül 2013

Kömürhan Köprüsünde Yerdeğiştirmeler

İMO Eskişehir 2.Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 Eylül 2011

The Effect Of Anchorage Type On Stress Distribution Between CFRP And Concrete Surfaces

8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 Eylül 2008

Beton Barajların Tasarımında Kırılma Mekaniği

1.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 28 Mayıs 2007

Onarım Sonrası Aşırı Donatılı Olan Betonarme Kirişlerde Boyut Etkisi

Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 07 Aralık 2006

Four Point Bending Tests For Size Effect Evaluations İn Reinforced Concrete Beams

7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006

Aşırı Donatılı Betonarme Kiriş Göçmesinde Boyut Etkisi

XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 Eylül 2005

Aşırı Donatılı Betonarme Kirişlerin Göçme Yükünde Boyut Etkisi

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı II, Konya, Türkiye, 19 Haziran 2003

Çentikli Dairesel Beton Kolonlarda Boyut Etkisi

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2001

Betonarme Donatıların Bindirmeli Ekinde Boyut Etkisi

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2001

Size Effect Tests İn Notched Concrete Beams With And Without Steel Fiber Reinforcement

Cement and Concrete Technology in the 2000s, İstanbul, Türkiye, 06 Eylül 2000

Çelik Lifli Çentikli Kirişlerde Boyut Etkisi

Çelik Tel Donatılı Betonlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 1999

Yüksek Dayanımlı Betonarme Kolonlarda Boyut Etkisi Deneyleri

Prof.Dr.Rifat Yarar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 1997

Narin Beton Kolonlarda Boyut Etkisi Deneyleri

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, III. Teknik Kongre, Ankara, Türkiye, 15 Eylül 1997

Size Effect İn Axially Loaded Reinforced Concrete Columns

Concrete Technology for Developing Countries 4thInternational Conference, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 07 Kasım 1996

Burulma Altında Boyuna Donatılı Ve Donatısız Betonarme Kirişlerde Boyut Etkisi

I. Sistem Müh. ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 Ekim 1995

Load Controlled Tests For Bond Splices

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Türkiye, 05 Eylül 1994

Bilirkişi Raporları