Araştırma Alanları

  • Serim/Çizge Kuramı ve Uygulamaları

  • Çok Amaçlı Eniyileme

  • Doğrusal Programlama

  • Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama

  • Tesis Yerleşim ve Tasarımı

  • Proje Yönetimi

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Karar Destek Sistemleri