Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Additional data to the Aphodiinae fauna (Coleoptera: Scarabaeidae) of the Sündiken Mountains, Turkey

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.4, sa.2, ss.110-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Balık Tahnitinde Yeni Bir Metot: Parafinle Dolgu

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.4, sa.2, ss.125-128, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğada Hayatta Kalmak

Hacettepe Üniversitesi EKOG Doğada Hayatta Kalmak, Ankara, Türkiye, 21 Nisan 2019

İzciler için Doğada Tehlikeli Canlılar ve Önlem Yöntemleri

İzciler için Doğada Tehlikeli Canlılar ve Önlem Yöntemleri, Ankara, Türkiye, 25 Nisan 2018

Ülkemiz Sahillerine Gelen İstilacı Hayvanlar

4. Ulusal Biyologlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 06 Mayıs 2017

Kızıldağın Sivas Carnivora Mammalia Faunası

1. Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.27

Balık Tahnitinde Yeni Bir Metot

1. Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015

Sündiken Dağlarının Scarabaeidae Coleoptera Faunasına Katkılar

22. Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.227

Stachys tmolea nın Tohum Üretiminde Böceklerin Etkinliği

KIRGIZİSTAN BİRİNCİ ULUSLARARASI BİYOLOJİ KONGRESİ, Bishkek, Kırgızistan, 24 Eylül - 27 Temmuz 2012

Sideritis akmanii nin Polinasyonu

KIRGIZİSTAN BİRİNCİ ULUSLARARASI BİYOLOJİ KONGRESİ, Bishkek, Kırgızistan, 24 - 27 Eylül 2012