Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.187, ss.1-28, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Study into Philosophical Anthropology of the Teaching of Philosophy in Turkey

ANTHROPOLOGIST, cilt.18, sa.2, ss.315-324, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TEACHING OF ENVIRONMENTAL ETHICS: CARING THINKING

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.15, ss.1404-1421, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Problem of Education between Ontology and Epistemology and Application of Kierkegaard Thought to the Problem

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.6, ss.245-272, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Felsefe İlişkisi Açısından Dört Katlı Düşünme Modeli

Dört Öğe, sa.17, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorgulama Topluluğunun Felsefi Temelleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.21-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agora Filmi Bağlamında Felsefi Söylem Analizi

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.39, ss.3833-3847, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger'in Descartes Eleştirisi Bağlamında Malone Ölüyor Kitabının Değerlendirmesi

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.455-479, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefi Eylem Olarak Konuşma ve Yazma İlişkisi

Dört Öğe, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefe Grubu Eğitimi Lisans Programlarının Karşılaştırılması

Journal of Turkish Studies, cilt.12, sa.25, ss.265-288, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIKDÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİKTUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.1265-1284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Değer Eğitiminin Durumsallık Boyutu

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiyede Beceri, Ahlak ve Değreler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

İhtilaflı Konuların Öğretimi Otel Mombasa Örneği

I. Eğitim Kongresi- 21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Değer Boyutlandırma Yaklaşımı

II. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2012

Quadruple Thinking: Creative Thinking

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), CYPRUS, 2 - 05 Aralık 2010, cilt.12, ss.536-544 identifier identifier

Quadruple Thinking: Hopeful Thinking

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), CYPRUS, 2 - 05 Aralık 2010, cilt.12, ss.568-576 identifier identifier

Quadruple Thinking: Caring Thinking

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), CYPRUS, 2 - 05 Aralık 2010, cilt.12, ss.552-561 identifier identifier

Quadruple Thinking: Critical Thinking

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), CYPRUS, 2 - 05 Aralık 2010, cilt.12, ss.545-551 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri Açısından Felsefe Öğretimi

Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.53-80, 2020

Felsefe Dersi Öğretiminde Uygulanabilecek Etkinlik Örnekleri

Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.81-109, 2020

Vehbi Hacıkadiroğlu

Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri, Süleyman Hayri Bolay, Editör, Nobel, Ankara, ss.2365-2645, 2016

İnsan Hakları Yurttaşlık Demokrasi

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, Ankara, 2015

Bilirkişi Raporları