Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taşıtlarda Kullanılan ESP Elektronik Stabilite Programı nin Trafik ve Taşıt Güvenliği Açısından Etkilerinin İncelenmesi

Türkiye Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı/Sergisi, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2007, vol.1, pp.423-431

Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Aktif Güvenlik Sistemlerinin Trafik Kazalarını Azaltmadaki Fonksiyonları

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü II. Trafik Şurası, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 2004, pp.35

Motorlu Taşıtlarda Fren Kuvvetlerinin Ölçümü ve Fren Kuvveti Ölçme Cihazları

3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003, vol.2, pp.535-545