Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of explosive ratio on microstructure, hardness and fatigue properties of AISI 430-S235JR materials joined by explosive welding method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.34, no.2, pp.906-914, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of the Microstructural, Mechanical and Corrosion Properties of Grade A Ship Steel-Duplex Stainless Steel Composites Produced via Explosive Welding

METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, no.8, pp.3721-3733, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Production of wire reinforced composite materials through explosive welding

ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, vol.16, no.1, pp.1-8, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Continuous and Pulsed Currents on Microstructural Evolution of Stainless Steel Joined by TIG Welding

PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY, vol.52, no.11, pp.627-637, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An Investigation of TIG Welding of AZ31 Magnesium Alloy Sheets

MATERIALS TESTING, vol.56, no.10, pp.847-851, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Weldability of Zinc Coated Automotive Steel Sheets by Resistance Spot Welding

METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII, vol.34, no.9, pp.1283-1292, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A novel approach to diffusion bonding of copper to stainless steel

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, vol.226, pp.478-484, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Joining Process on Mechanical Properties of Structural Steels

METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII, vol.32, no.7, pp.977-987, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An investigation into the effect of welding current on the plasma arc welding of pure titanium

KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, vol.48, no.3, pp.179-184, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE EFFECT OF CURRENT TYPE ON WELDED METAL MICROSTRUCTURE AND IMPACT STRENGTH IN TIG WELDING OF ALUMINUM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.24, no.1, pp.155-160, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Examination of copper/stainless steel joints formed by explosive welding

MATERIALS & DESIGN, vol.26, no.6, pp.497-507, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Exploring the weldability of powder metal parts

WELDING JOURNAL, vol.83, no.12, pp.34-37, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Joining of Titanium Pipes with Laser Welding Method and Characterization of the Welding Zone

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.24, no.1, pp.255-262, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Titanyum Boruların Lazer Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Kaynak Bölgesinin Karakterizasyonu

Journal of Politechnic, vol.24, no.1, pp.255-262, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Critical Welding Parameters on Tensile-Shear Properties of Friction Stir Spot Welded Polyethylene

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.4, pp.945-951, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

4000 Serisi alüminyum Levhaların TIG Kaynağında Akım Türünün Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

D.Ü.İleri Teknoloji Bilimleri Derg., vol.2, no.3, pp.1-9, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tozaltı Ark Kaynağı İle Birleştirilen Farklı Kalınlıktaki Grade A Gemi Saclarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

e-journal of New World Sci. Aca.Eng.Sci. (NWSA), vol.5, no.2, pp.348-357, 2010 (Other Refereed National Journals)

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Politeknik Dergisi, vol.10, no.3, pp.271-276, 2007 (Other Refereed National Journals)

Joining of copper and steel plates by shielded metal arc and tig welding methods and investigation of their interface properties

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.20, no.2, pp.183-189, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tozaltı Ark Kaynağında Kaynak Tozunun Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. Dergisi, vol.11, no.11, pp.1-8, 2002 (Other Refereed National Journals)

Gri Dökme Demirin Ark Kaynağında Ön Tav Sıcaklığının Sertlik ve Mukavemetine Etkisi

G.Ü. fen Bilimleri Ens.Dergisi, vol.14, no.3, pp.877-882, 2001 (Other Refereed National Journals)

The effect of welding speed on the microstructure and penetration in arc welding Article Ark kaynaginda kaynak hizinin nufuziyete ve mikroyapiya etkisi

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.23, no.4, pp.251-259, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özlü Elektrod İle Çeliklerin Ark Kaynağında Sepiyolit Kullanımının Kaynak Metaline Etkisinin Araştırılması

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’19), Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.809-812

API Borularının Kaynaklı Birleştirmelerinde Akma Mukavemeti Değerlerinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu

5. International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18), 26 - 28 September 2018, pp.490-502

Parametreleri Taguchi Metoduyla Belirlenen API 5LX65 Boru Birleştirmelerinin Radyografik Muayene İncelemeleri

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.162

API 5LX65 Boruların Kaynaklı Birleştirmelerinde Maksimum Çekme Mukavemetinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.186

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çelik ve AISI 430 Ferritik Paslanmaz Çelik Levhaların Patlama Kaynağında Patlayıcı Oranının Arayüzey Oluşumuna Etkisi

2nd International Conference on Material Scienceand Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.16-20

An investigation into the weldabilty of grade 1 titanium material with TİGwelding method

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE'2016 ), 14 - 16 October 2016

AN INVESTIGATION INTO THE WELDABILITY OF GRADE 1 TITANIUM MATERIAL WITH TIG WELDING METHOD

2nd Internatınal conference on science, ecology and technology-2016, Barcelona, Spain, 14 - 16 September 2016

Tıg Kaynak Yöntemi İle Kaplanmış Supap Yüzeylerinin Abrasif Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

3rd International Conference on Welding Technology Welding Technologies and Exhibition, 21 - 23 May 2014

An investigation on the TIG welding of the AZ31 magnesium alloy sheet

3. uluslararası kaynak teknolojileri konferansı, 21 - 23 May 2014, pp.290-298

Microstructural evolution and weldability of AISI 4042 steel

International Conference on Materials Science and Engineering Applications, Xian, China, 15 - 16 January 2011, pp.1503-1504 identifier identifier

Patlamalı Kaynak Yöntemi ile Kompozit Levha Üretimi ve Arayüzey Özelliklerinin İncelenmesi

Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 11 - 12 November 2005, pp.109-118

Alev spreyleme yöntemiyle kaplanan malzemelerdeki aşınma davranışlarının incelenmesi

1. uluslararası mesleki ve teknik eğitim teknolojileri kongresi, 5 - 07 September 2005, pp.1392-1399

Toz metal demir malzemelerin örtülü elektrod ile kaynaklanabilirliğinin incelenmesi

3. uluslararası toz metalurjisi konferansı, 2 - 05 September 2002, pp.1199-1206

Ergitmeli kaynak yöntemleri ile birleştirilen Hadde Toz metal Cu malzemede ITAB ın incelenmesi

2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 1999, pp.565-570

Books & Book Chapters