Araştırma Alanları

  • Haberleşme Sistem Kuramı

  • Kriptoloji

  • Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon

  • Cisim Kuramı ve Polinomlar