Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS, 2019), Kırşehir, Turkey, 02 May 2019, pp.455

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışları Arasındaki İlişki

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, vol.1, pp.295

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı ile E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, pp.488-492

Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri ile Akademik ve İnternet Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.2, pp.223-224

Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenliklerini Sağlamalarının Siber Mağduriyete Uğrama Durumları Açısından İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.2, pp.225-226

Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile akademik ve İnternet öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.2

ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

2nd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016, pp.50

Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin incelenmesi

2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya., 27 - 30 April 2011

Books & Book Chapters

Dijital Çağda Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenme Bağlamında Kullanılan Dijital Teknolojiler

in: Dijital Çağda Hayat Boyu Öğrenme, Sarıtepeci, M., Yıldız Durak, H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.185-200, 2021

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi

in: Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, KARABULUT COŞKUN, BURCU, YILMAZ, ADEM, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.151-166, 2021

Öğretmen Yetiştirmede Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Karataş, Serçin, Kılıç Çakmak, Ebru, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.214-234, 2020