Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değişen ve Dönüşen Bir Kentte Eski-Yeni Çelişkisi: Ankara Tren Garı-Ankara YHT Garı

Mimarlık, cilt.57, sa.412, ss.68-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aksaray Azmi Milli Flour Mill: A Case Study Of Industrial Heritage Museums

ICNTAD, 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, 11 - 13 Mayıs 2018

Assesment of Historical Kars Stone Bridge in Terms of Sustainability of Historical Heritage

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.7, ss.291-305 identifier

Erken Cumhuriyet Döneminde Aksaray Kenti ve Mimarlığı

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 Mayıs - 13 Haziran 2017