Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dental implant tedavisinde farklı yerleştirme zamanlarının değerlendirilmesi hemen erken ve geç dönem uygulamalar

ADO Klinik Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1427-1439, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HEKİMLİĞİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA UYGULAMALARININ YERİ

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, sa.3, ss.169-177, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar