Assoc. Prof. EMRE SÖNMEZ


Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi


Research Areas: Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

16

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr), Turkey

2014 - 2016

2014 - 2016

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Etkili okullarda öğrenme kültürü: Bir durum çalışması Creative Commons License

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2016

2016

Postgraduate

Öğretmenlerin okul iklimi algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta analiz çalışması Creative Commons License

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Education

Educational Sciences

Administration and Supervision in Education

Academic Titles / Tasks

2013 - 2023

2013 - 2023

Research Assistant PhD

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Non Academic Experience

2013 - 2014

2013 - 2014

Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2011 - 2013

2011 - 2013

Gözeli Celal İlaldı Yatılı Bölge Ortaokulu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

COVID-19 Pandemi Döneminde Eğitim Faaliyetlerinin Etkililiğini Sağlamada Eğitim Liderlerine Rehberlik Edecek Bir Çerçeve

SÖNMEZ E.

The 15th International Congress on Educational Administration, Turkey, 05 November 2021 Sustainable Development

2021

2021

Creating a Culture of Learning that Supports Student Success in Schools: A Four-Dimensional Structure

SÖNMEZ E.

International Pegem Conference on Education, Antalya, Turkey, 27 October 2021

2019

2019

Culture of learning in a high-performance secondary school in Turkey: A case study

SÖNMEZ E., SEZGİN F.

European Conference on Educational Research (ECER), Germany, 3 - 06 September 2019

2017

2017

İşle Bütünleşme: Kavramsal Bir Çözümleme ve Eğitim Örgütleri Açısından İşle Bütünleşmenin Önemi

Yenel K., Sönmez E., Cemaloğlu N.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.321-322

2017

2017

Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi: Bir içerik analizi

Sönmez E., Yenel K., Cemaloğlu N.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi., Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.309-310 Sustainable Development

2016

2016

Okul iklimine ilişkin bir meta analiz çalışması: Öğretmenlerin cinsiyet ve branş değişkenlerinin etkisi

Sönmez E., Sezgin F.

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.582-583

2015

2015

Üniversitelerin kurumsal kimlik unsurlarının web sitelerine yansımaları: Bir içerik analizi

Sezgin F., Sönmez E.

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC), İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2015

2015

2015

The opinions of the principal candidates on assignment process of school administrators in Turkey

Güçlü N., Şahin F., Yavuz Tabak B., Sönmez E.

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Books & Book Chapters

2022

2022

Salgın Sonrası Öğrenme Kayıplarını Düşünerek Okulları Yeniden Açmak

ÖĞDEM Z., SÖNMEZ E.

in: Eğitimde Güncel Sorunlar Üzerine, Gülbahar Bahadır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.475-490, 2022

2022

2022

Sınıf Yönetimi

SÖNMEZ E.

in: Farklı Boyutlarıyla Öğretmenlik, İlhan Ekrem Levent, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.131-145, 2022

2022

2022

Eğitim Kademeleri Arası Geçiş ve Sorunları

SÖNMEZ E.

in: Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları, Çalık Temel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.228-238, 2022

2021

2021

Çocukluk Döneminde Eğitim Yönetimi

Sönmez E.

in: 21. Yüzyılda Çocuk ve Eğitim, Takıl Nazife Burcu,Sönmez Emre, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.35-53, 2021

2021

2021

Çocukluk Döneminde Ebeveynlerin Rol ve Davranışları

Sönmez E.

in: 21. Yüzyılda Çocuk ve Eğitim, Takıl Nazife Burcu,Sönmez Emre, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.169-180, 2021

2021

2021

Eğitimle İlgili Uluslararası Sınavlar, Kurumlar ve Kuruluşlar

Sönmez E.

in: Karşılaştırmalı Eğitim Tematik Bir Yaklaşım, Gülcan Murat Gürkan,Şahin Fatih, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.282-308, 2021

2021

2021

Karşılaştırmalı Temel Eğitim ve Ortaöğretim

Sönmez E.

in: Karşılaştırmalı Eğitim Tematik Bir Yaklaşım, Gülcan Murat Gürkan,Şahin Fatih, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.68-84, 2021

2021

2021

Sınıfta Çatışma Yönetimi

Sönmez E.

in: Sınıf Yönetimi, Çalık Temel,Arslan Mehmet Metin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.190-212, 2021

2020

2020

Eğitimin Ekonomik Temelleri

SÖNMEZ E.

in: Eğitime Giriş, Ünsal Haluk, Editor, Nobel, Ankara, pp.141-163, 2020

2017

2017

Örgüt kültürü ve iklimi

SEZGİN F., SÖNMEZ E.

in: Örgütsel davranış ve yönetimi, Özdemir Servet, Cemaloğlu Necati, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.179-247, 2017

2016

2016

Sürekli Bir Öğrenme Döngüsü Sağlama

SÖNMEZ E.

in: Örgütsel Öğrenme, Gülcan, Murat Gürkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.53-61, 2016

2016

2016

Yenilenme Olarak Örgütsel Öğrenme

SÖNMEZ E.

in: Örgütsel Öğrenme, Gülcan Murat Gürkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.63-79, 2016

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

November 2021

November 2021

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

November 2021

November 2021

En İyi Doktora Tezi Ödülü

Eğitim Yöneticileri Ve Denetçileri DerneğiScholarships

2016 - 2020

2016 - 2020

Yurt İçi Doktora Burs Programı

TUBITAK

Citations

Total Citations (SCOPUS): 3

h-index (SCOPUS): 1