Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cyclic behavior of beams rehabilitated by reinforced concrete layers

Structural Concrete, vol.22, pp.1-20, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Behavior of Postfabricated RC Beams under Monotonic Transverse Loading

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING, vol.145, no.1, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Recommendations for calculation of strengthened brick walls with perforated plates

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.34, no.1, pp.1-15, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Seismic strengthening of infill walls with perforated steel plates

ENGINEERING STRUCTURES, vol.152, pp.168-179, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Strengthening of RC T-beams with perforated steel plates

MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, vol.65, no.1, pp.37-51, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

STRENGTHENING OF INFILL BRICK WALLS USING STEEL PROFILES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.4, pp.921-929, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Strengthening of Reinforced Concrete T-Beams with Steel Plates

TEKNIK DERGI, vol.22, no.1, pp.5319-5334, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Practical Equations for Calculating the Root Diameter of Bolts

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.8, no.2, pp.1-8, 2021 (International Refereed University Journal)

A Load Cell Design that can be utilized for The Testing of Reinforced Concrete Members

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.7, no.4, pp.106-111, 2020 (International Refereed University Journal)

Strengthening of RC Beams with Solid Steel Plates

Athens Journal of Engineering and Technology, vol.3, no.4, pp.291-297, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Influence of Strengthening the Infill Walls with Perforated Steel Plates on the Behavior of RC Frames

Athens Journal of Engineering and Technology, vol.3, no.2, pp.133-152, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Influence of Strengthening the Infill Walls with Perforated Steel Plates on the Behaviour of RC Frames

Athens Journal of Technology and Engineering, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF BUCKLING STRESS IN STEEL COMPRESSION MEMBERS WITH TWO DIFFERENT APPROACHES

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), 20 July 2020, pp.790-795

BEHAVIOR AND STRENGTH OF HORIZONTALLY-HOLLOW BRICKS DEPENDING ON THE DIRECTION OF LOADING

Uluslararası Yapı Malzemeleri, Mühendislik ve Mimarlık Kongresi , Ankara, Turkey, 12 June 2020, pp.149-150

Tuğla Dolgu Duvarlar İçin Eşdeğer Diyagonal Çubuk Genişliğinin Belirlenmesi

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.63-68

Döşemesiz Betonarme Merdivenlerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Konya, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.75-78

Strengthening of Reinforced Concrete Beams with Externally Bonded Steel Plates

5th Annual International Conference on Civil Engineering, Structural Engineering and Mechanics, Atina, Greece, 25 - 28 May 2015, pp.1851

Influence of Strengthening The Infill Walls with Perforated Steel Plates on the Behavior of RC Frames

5th Annual International Conference on Civil Engineering, Structural Engineering and Mechanics, 04 March 2016

Sonradan Oluşturulmuş Mekanik Bağlantılı BA Kirişlerin Davranışı

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015

Sonradan Oluşturulmuş BA Kirişlerin Tekdüze Yükler Altındaki Davranışı Sonuçlar

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Kayseri, Turkey, 29 - 30 May 2015

Influence of Strengthening with Perforated Steel Plates on the Behavior of Infill Walls and RC Frame

International Conference on Civil and Infrastrcuture Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Architectural, Structural and Construction Engineering, Berlin, Germany, 22 - 23 May 2014

Books & Book Chapters

YANAL BURKULMA, EKSENEL BASINÇ VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN ELEMANLARIN TS648’E GÖRE HESABI

in: MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI TEORİ, UYGULAMA VE YENİ YAKLAŞIMLAR, Haner Serhan, Editor, iksad, Ankara, pp.87-100, 2020