Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cyclic behavior of beams rehabilitated by reinforced concrete layers

Structural Concrete, cilt.22, ss.1-20, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Behavior and strength of hidden Rc beams embedded in slabs

JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, cilt.29, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of brick walls strengthened with perforated steel plates on frame behavior

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.189, ss.62-76, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Behavior of Postfabricated RC Beams under Monotonic Transverse Loading

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING, cilt.145, sa.1, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recommendations for calculation of strengthened brick walls with perforated plates

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, sa.1, ss.1-15, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Seismic strengthening of infill walls with perforated steel plates

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.152, ss.168-179, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strengthening of RC T-beams with perforated steel plates

MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, cilt.65, sa.1, ss.37-51, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STRENGTHENING OF INFILL BRICK WALLS USING STEEL PROFILES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.4, ss.921-929, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strengthening of Reinforced Concrete T-Beams with Steel Plates

TEKNIK DERGI, cilt.22, sa.1, ss.5319-5334, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Practical Equations for Calculating the Root Diameter of Bolts

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, cilt.8, sa.2, ss.1-8, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Load Cell Design that can be utilized for The Testing of Reinforced Concrete Members

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, cilt.7, sa.4, ss.106-111, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Strengthening of RC Beams with Solid Steel Plates

Athens Journal of Engineering and Technology, cilt.3, sa.4, ss.291-297, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Strengthening the Infill Walls with Perforated Steel Plates on the Behavior of RC Frames

Athens Journal of Engineering and Technology, cilt.3, sa.2, ss.133-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Strengthening the Infill Walls with Perforated Steel Plates on the Behaviour of RC Frames

Athens Journal of Technology and Engineering, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇELİK BASINÇ ÇUBUKLARINDA BURKULMA GERİLMESİNİN İKİ FARKLI YAKLAŞIMLA İRDELENMESİ

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), 20 Temmuz 2020, ss.790-795

YATAY DELİKLİ TUĞLALARIN YÜKLEME DOĞRULTUSUNA BAĞLI DAYANIM VE DAVRANIŞI

Uluslararası Yapı Malzemeleri, Mühendislik ve Mimarlık Kongresi , Ankara, Türkiye, 12 Haziran 2020, ss.149-150

Tuğla Dolgu Duvarlar İçin Eşdeğer Diyagonal Çubuk Genişliğinin Belirlenmesi

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, ss.63-68

Döşemesiz Betonarme Merdivenlerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Konya, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, ss.75-78

Strengthening of Reinforced Concrete Beams with Externally Bonded Steel Plates

5th Annual International Conference on Civil Engineering, Structural Engineering and Mechanics, Atina, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2015, ss.1851

Influence of Strengthening The Infill Walls with Perforated Steel Plates on the Behavior of RC Frames

5th Annual International Conference on Civil Engineering, Structural Engineering and Mechanics, 04 Mart 2016

Sonradan Oluşturulmuş Mekanik Bağlantılı BA Kirişlerin Davranışı

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Sonradan Oluşturulmuş BA Kirişlerin Tekdüze Yükler Altındaki Davranışı Sonuçlar

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2015

Influence of Strengthening with Perforated Steel Plates on the Behavior of Infill Walls and RC Frame

International Conference on Civil and Infrastrcuture Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Architectural, Structural and Construction Engineering, Berlin, Almanya, 22 - 23 Mayıs 2014

Delikli Çelik Levhalarla Güçlendirilmiş Tuğla Duvarların Çerçeve Davranışı Üzerindeki Etkisi

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

YANAL BURKULMA, EKSENEL BASINÇ VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN ELEMANLARIN TS648’E GÖRE HESABI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI TEORİ, UYGULAMA VE YENİ YAKLAŞIMLAR, Haner Serhan, Editör, iksad, Ankara, ss.87-100, 2020