Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Numeric Analysis of Tubercle Effect on Modified NACA-0015 Airfoil

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.1, ss.185-195, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NACA 4412 Kanat Modeli Yapısında Çukur Etkisinin Sayısal Analizi

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENERGY RESEARCH (ENRES-2019), Muğla, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019, ss.133-144

Bir Termik Santralde Isıl Tersinmezliklerin Enerji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENERGY RESEARCH (ENRES-2019), Muğla, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019, ss.126-132

NACA 4412 KANAT MODELİ YAPISINDA ÇUKUR ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

2nd International Conference on Energy Research, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019

Otto/Dizel çevrimlerinin farklı güç çevrimleri ile birleşik çevrim olarak kullanılması

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018)November 22-23, 2018 / Ankara, Turkey, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018

Güneş Enerjisinin Isıl Olarak Depolanması

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.90

Tesla Türbini Performansının Deneysel İncelenmesi

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.19, ss.1198-1208