Announcements & Documents

ME 422 ve MM422 Dersleri Hakkında
Experiment Sheet
3/16/2022

MM422 ve ME422 dersleri için laboratuvar föyleri ve gruplar ekte verilmiştir. Deneyler 18.03.2022 Cuma günü saat 13.30'da başlayacaktır.

MM 422 Deney Kuralları_ve_deney_foy....pdf Creative Commons License