Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Postmenapozal Ca-125 yüksekliği ile seyreden VATS yapılan Meigs Sendromu

İstanbıl Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018

Prevelance and type distribution of HPV 66 in Turkish women with and without cervical cytology abnormal

21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Eylül 2018