Education Information

Education Information

  • 1986 - 1990 Competence In Art

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Sy), Turkey

  • 1983 - 1986 Postgraduate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1979 - 1983 Undergraduate

    Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Turkey