Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Algoritmalar

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma