Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

DETERMINATION OF OPTIMUM CONDITIONS WITH USING A STATISTICAL TECHNIQUE TO THE ANAEROBIC DIGESTION OF HEN MANURE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.24, no.4, pp.687-692, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

IN ANAEROBIC TREATMENT OF CHEESE WHEY MODELLING OF LACTOSE CONVERSION IN PRE-TREATMENT TANK

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, vol.2, no.1, pp.212-217, 2017 (Other Refereed National Journals)

Optimization of Anaerobic Co-Digestion of Cattle Manure and Anaerobic Biological Wastewater Treatment Sludge

Gazi University Journal of Science PART A: ENGINEERING AND INNOVATION, vol.4, no.1, pp.1-8, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Biyogazın kırsal kesimde kullanımı ve tasarım temelleri

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, vol.27, pp.39-41, 2003 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Pretreatments for Enzymatic Conversion of Sunflower Seed Hulls

Journal of The Institute of Science and Technology of Gazi University, vol.10, no.2, pp.161-172, 1997 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PEYNİR ALTI SUYUNUN ANAEROBİK ARITIMINDA ÖN ARITIM TANKINDA LAKTOZ DÖNÜŞÜMÜNÜN MODELLEMESİ

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017

Prinadan Özütlemeli Tepkime ile Furfural Üretimi için En Uygun Koşulların Belirlenmesi

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2010

Optimization of Biogas Production by co-digestion Cattle Manure with Biological Wastewater Treatment Sludge

6. th Chemical Engineering Conference for Colloborative Research in Eastern Mediterranean Countries, Belek-Antalya, Turkey, 7 - 12 March 2010 Sustainable Development

Yemek Atıklarının Anaerobik Arıtımı

8. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 August 2008

Kalsiyum Magnezyum Asetat Üretimi

II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 13 September 1996

Ayçiçeği Tohum Kabuklarından Asidik Hidrolizle Ksiloz Şekeri Eldesi

I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 September 1994

Ayçiçeği Bitkisi Gövde ve Saplarının İçerdiği Polisakkaritlerin Selülaz Enzimi ile Monosakkaritlerine Hidrolizi

VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 1991

Design of an Automated Precipitation Collector for Precipitation Quality Studies and Study of Some Selected Properties of Ankara Rainwater

NATO Advanced Study Institute on Chemistry of Multiphase Atmospheric Systems, Korfu, Greece, 26 September - 08 October 1983

Yağmur Damlacıklarının Yeryüzüne Taşıdıkları Farklı Maddeler

1. Ulusal Meteoroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 March 1981

Books & Book Chapters