Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manuel Lenf Drenajinin Kalp atim hızı ve kan basıncı üzerine akut etkileri

8. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.26, pp.42-43

2009-2017 Yılları Arasında Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi’nin 90. Kuruluş yılında Fizyoterapide ağrısız yaşam sempozyumu, Turkey, 25 - 26 May 2017

Manuel Lymph Drainage After Breast Reconstruction Case Report

International Istanbul Breast Cancer Conference, 10 - 12 November 2016

Books & Book Chapters