Education Information

Education Information

 • 1981 - 1985 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr), Turkey

 • 1978 - 1980 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1974 - 1978 Undergraduate

  Ankara İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, Ekonomi Fakültesi, İstatistik Pr., Turkey

Dissertations

 • 1985 Doctorate

  Bölünüme bağlı olmayan varyans çözümlemesi çoklu karşılaştırmalar ve tarımda uygulamaları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr)

 • 1982 Postgraduate

  HİPOTEZ TESTLERİ

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)