Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

5. Bölüm Momentler, Çarpıklık ve Basıklık

Schaum's Outlines Teori ve Problemlerle İstatistik, Alptekin Esin ve Salih Çelebioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.311-344, 2003

17. Bölüm

İstatistik, Alptekin Esin, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.281-318, 2003