Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Boyutları ile Gömülü Mandibular Kanin İlişkisinin 3D Model Analizi ile İncelenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 04 September 2019

ORTHODONTIC TREATMENT ACCELERATION WITH CORTICOTOMY-ASSISTED EXPOSURE OF AN ANKYLOSIS OF AN IMPACTED CANINE; A CASE REPORT

23 rd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), 26 May 2016

Books & Book Chapters

Erken Dönemde Yer Kazanma Metodları

in: Erken Dönem Ortodontik Tedaviler ve Etkileri, R. Lale Taner, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.19-24, 2020 Creative Commons License

Sınıf II Bireylerde Mandibular Simfiz Morfolojisi ve Kesici Çapraşıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

in: Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, pp.29-36, 2019

Sınıf II Malokluzyonlarda Cinsiyete Bağlı Kraniyofasiyal Farklılıklar

in: Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-22, 2019 Creative Commons License

The Relationship between Orthodontic Treatment and Dental Caries

in: Dental Caries Diagnosis, Prevention, and Management, Zühre Akarslan, Editor, IntechOpen, pp.55-77, 2018