Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Scıence, Department Of Mathematıcs, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Matematiksel anlamada temsillerin rolü: Sanal ve fiziksel manipülatifler

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2008 Postgraduate

  Öğretmen Adaylarının Bazı Geometrik Kavramlarla İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajlarının ve İmaj Gelişiminin İncelenmesi Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English