Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Polimer Bilim Ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

 • 2008 - 2014 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Chemistry, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  İletken polimer/inorganik matriks hibrit malzemelerin dielektrik, elektrokinetik, elektroreolojik ve titreşim sönümleme özelliklerinin araştırılması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  Hydrogen-bonded layer-by-layer films of poly(d,l-lactic-co-glycolic acid)-b-poly(ethylene glycol) polymersomes and tannic acid

  Middle East Technical University, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Polimer Bilim Ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)