Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of intralipid administration on calcium therapy in verapamil toxicity.

Bratislavske lekarske listy, vol.120, no.10, pp.789-793, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

A CLINICAL REVIEW OF THE CONSEQUENCES OF ANESTHESIA AND SURGERY IN THE ELDERLY BRAIN: "THE DARK SIDE OF THE MOON"

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.1, pp.87-99, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Alzheimer disease and anesthesia

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.45, no.5, pp.1026-1033, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Prevention strategy for post dural puncture headache.

Acta anaesthesiologica Belgica, vol.57, pp.163-5, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Postoperative Acute Parotitis After Cesarean Delivery Under Spinal Anaesthesia

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, vol.49, no.2, pp.159-162, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Anesthesia options for caesarean delivery of a paraplegic parturient with transverse myelitis: Past and present

Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care, vol.11, no.1, pp.48, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yoga tarzı bağdaş oturuşu, nöraksiyal analjezi ve / veya doğum anestezi için en iyi pozisyon mudur?

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.11, pp.212-213, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Aritmi ablasyon öyküsü olan gebenin spinal anestezi eşliğinde sezaryenle doğumunda anemi yönetimi

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.2, pp.85-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yeni bir yaklaşım “Doğal Sezaryen”: Anne ve bebek için yararları

Uluslararası Modern Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.24-28, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Anesthetic approach in Larsen Syndrome

Anestezi Dergisi, vol.26, no.1, pp.33-35, 2018 (Other Refereed National Journals) identifier

A randomized prospective study of BIS guided low-flow sevoflurane anesthesia; is air safer than nitrous oxide?

ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, vol.20, no.3, pp.266-272, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Robotik Radikal Prostatektomilerde Total İntravenözAnestezinin İntraoküler Basınça Etkileri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/SURGICAL SCIENCES, vol.69, no.3, pp.247-251, 2016 (Other Refereed National Journals)

Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.44, no.1, pp.40-43, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Single Shot Spinal Anaesthesia for Caesarean Delivery of Two Achondroplasic Parturients

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, no.4, pp.285-287, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Failed reversal of neuromuscular blockade despite sugammadex A case of undiagnosed pseudocholinesterase deficiency

Anaesth Pain & Intensıve Care, vol.19, no.2, pp.184-186, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rino Orbital Mukormikozisli Hastada Anestezik Yaklaşım Olgu sunumu

T. Klin. J Anest Reanim, no.2, pp.31-35, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konjenital Komplet Atriyoventriküler Bloklu Gebenin Sezaryanle Doğumunda Başarısız Spinal Anestezi Yönetimi

55.TARK (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi), Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.564-565

Management of three parturients with von Willebrand Disease

54.e-TARK (Tğrk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.163

Yeni koronavirüs COVID-19 ile enfekte gebelerin sezaryenle doğumunda anestezi yönetimi ve korunma

54.e-TARK (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi), Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.262 Sustainable Development

Unusual complication following baclofen pump implantation

Euroanaesthesia 2019-European Anaesthesiology Congress, 1 - 03 March 2019, vol.36

Mukopolisakkaridoz Tip-IV Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi

TARK TARK 52. Ulusal Kongresi,, Antalya, Turkey, 07 November 2018, pp.1-3

Closed loop TCI for the management f cockayne syndrome in a 29 years old patient with geriatric features

5th World Congress of total intravenous anaesthesiatarget controlled infusion, Timisoara, Romania, 28 - 30 October 2017

İV indüksiyon ajanları farmakodinamik ve kinetik özellikleri

TARK 2015, Turkey, 2 December - 06 September 2015

Brugada Sendromu olan hastada anestezi yönetimi ve Sugammadeks kullanımı

48. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Ankara, (2014)., Turkey, 25 - 29 October 2014

Books & Book Chapters

Posterior fossa cerrahisinde anestezi yönetimi

in: Anesteziyoloji Klinik olgular eşliğinde sınav ve board sınavları, Kurtipek Ömer, Alkan Metin, Arslan Mustafa, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.97-101, 2019

Akut beyin hasarlı hastalarda sedasyon

in: Sedasyon ve Analjezi, Dilek Özcengiz,Handan Birbiçer, Editor, SAGE yayıncılık, Ankara, pp.243-253, 2019

Malign hipertermi

in: Anesteziyoloji Klinik olgular eşliğinde sınav ve board sınavları, Kurtipek Ömer, Alkan Metin, Arslan Mustafa, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.161-163, 2019

Enjeksiyon Yapılacak Hastanın Hazırlığı ve Yeni Antikoagülanların Yönetimi

in: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Özel, Avni Babacan, Editor, Türkiye klinikleri, pp.1-9, 2019

Obstetrik Kanama Yönetimi

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş, Owen MD,Berrin Günaydın, Tülay Özkan Seyhan, Tülay Şahin, Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.325-340, 2019

Anesthesia for the parturient with intracranial and spinal surgery

in: Obstetric Anesthesia for co-morbid conditions, Gunaydin Berrin, Ismail Samina, Editor, Springer, Cham, pp.99-116, 2018

Beyin cerrahisinde anestezi

in: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Ok Gülay, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.337-344, 2018

Nöroanestezi ve nöroşlirürjide ultrasonografik inceleme

in: Klinik Anestezide Ultrasonografi, Kurtipek Ömer, Alkış Neslihan, Işık Berrin, Alanoğlu Zekeriya, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.129-149, 2018

Akut beyin hasarlı hastalarda sedasyon

in: Sedasyon ve analjezi, Özcengiz Dilek, Birbiçer Handan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.243-251, 2018

Deliryum, kognitif disfonksiyon ve nörotoksisite

in: Nöroanestezi, Sarıhasan Binnur, Madenoğlu Halit, Özköse Şatırlar Zerrin, Türe Hatice, Karacalar Serap, Editor, MGrup Matbaaacılık, Kayseri, pp.371-385, 2017

Beyin Cerrahisinde anestezi

in: Güncel Anestezi Ders Notları, Ok Gülay, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.366-367, 2016

Pediyatrik Göğüs Cerrahisi

in: Pediyatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.661-676, 2014