Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of intralipid administration on calcium therapy in verapamil toxicity.

Bratislavske lekarske listy, cilt.120, sa.10, ss.789-793, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A CLINICAL REVIEW OF THE CONSEQUENCES OF ANESTHESIA AND SURGERY IN THE ELDERLY BRAIN: "THE DARK SIDE OF THE MOON"

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.87-99, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alzheimer disease and anesthesia

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.5, ss.1026-1033, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Target-controlled infusion of remifentanil with propofol or desflurane under bispectral index guidance: quality of anesthesia and recovery profile.

Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, cilt.16, ss.611-20, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevention strategy for post dural puncture headache.

Acta anaesthesiologica Belgica, cilt.57, ss.163-5, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retrospective Evaluation of Effects of Preoperative Anaemia Treatment in Gynaecological and Obstetric Surgical Patients

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.49, sa.1, ss.25-29, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Postoperative Acute Parotitis After Cesarean Delivery Under Spinal Anaesthesia

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, cilt.49, sa.2, ss.159-162, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthesia options for caesarean delivery of a paraplegic parturient with transverse myelitis: Past and present

Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care, cilt.11, sa.1, ss.48, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoga tarzı bağdaş oturuşu, nöraksiyal analjezi ve / veya doğum anestezi için en iyi pozisyon mudur?

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, cilt.11, ss.212-213, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni bir yaklaşım “Doğal Sezaryen”: Anne ve bebek için yararları

Uluslararası Modern Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.24-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anesthetic approach in Larsen Syndrome

Anestezi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.33-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A randomized prospective study of BIS guided low-flow sevoflurane anesthesia; is air safer than nitrous oxide?

ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, cilt.20, sa.3, ss.266-272, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robotik Radikal Prostatektomilerde Total İntravenözAnestezinin İntraoküler Basınça Etkileri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/SURGICAL SCIENCES, cilt.69, sa.3, ss.247-251, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, sa.1, ss.40-43, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual cause of difficulty in ventilation; a defective endotracheal tube connector

ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, cilt.19, sa.3, ss.380-382, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Single Shot Spinal Anaesthesia for Caesarean Delivery of Two Achondroplasic Parturients

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.43, sa.4, ss.285-287, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Failed reversal of neuromuscular blockade despite sugammadex: A case of undiagnosed pseudocholinesterase deficiency

ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, cilt.19, sa.2, ss.184-186, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Failed reversal of neuromuscular blockade despite sugammadex A case of undiagnosed pseudocholinesterase deficiency

Anaesth Pain & Intensıve Care, cilt.19, sa.2, ss.184-186, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute respiratory failure and tracheal stenosis following aspiration of activated charcoal

Anaesthesia Cases, sa.38, ss.1-2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rino Orbital Mukormikozisli Hastada Anestezik Yaklaşım Olgu sunumu

T. Klin. J Anest Reanim, sa.2, ss.31-35, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni koronavirüs COVID-19 ile enfekte gebelerin sezaryenle doğumunda anestezi yönetimi ve korunma

54.e-TARK (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2020, ss.262

Management of three parturients with von Willebrand Disease

54.e-TARK (Tğrk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2020, ss.163

Unusual complication following baclofen pump implantation

Euroanaesthesia 2019-European Anaesthesiology Congress, 1 - 03 Mart 2019, cilt.36

Mukopolisakkaridoz Tip-IV Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi

TARK TARK 52. Ulusal Kongresi,, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.1-3

Closed loop TCI for the management f cockayne syndrome in a 29 years old patient with geriatric features

5th World Congress of total intravenous anaesthesiatarget controlled infusion, Timisoara, Romanya, 28 - 30 Ekim 2017

Brugada Sendromu olan hastada anestezi yönetimi ve Sugammadeks kullanımı

48. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Ankara, (2014)., Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Posterior fossa cerrahisinde anestezi yönetimi

Anesteziyoloji Klinik olgular eşliğinde sınav ve board sınavları, Kurtipek Ömer, Alkan Metin, Arslan Mustafa, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.97-101, 2019

Akut beyin hasarlı hastalarda sedasyon

Sedasyon ve Analjezi, Dilek Özcengiz,Handan Birbiçer, Editör, SAGE yayıncılık, Ankara, ss.243-253, 2019

Malign hipertermi

Anesteziyoloji Klinik olgular eşliğinde sınav ve board sınavları, Kurtipek Ömer, Alkan Metin, Arslan Mustafa, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.161-163, 2019

Enjeksiyon Yapılacak Hastanın Hazırlığı ve Yeni Antikoagülanların Yönetimi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Özel, Avni Babacan, Editör, Türkiye klinikleri, ss.1-9, 2019

Obstetrik Kanama Yönetimi

Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş, Owen MD,Berrin Günaydın, Tülay Özkan Seyhan, Tülay Şahin, Editör, Medyay Kitabevi, Bursa, ss.325-340, 2019

Anesthesia for the parturient with intracranial and spinal surgery

Obstetric Anesthesia for co-morbid conditions, Gunaydin Berrin, Ismail Samina, Editör, Springer, Cham, ss.99-116, 2018

Beyin cerrahisinde anestezi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Ok Gülay, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.337-344, 2018

Nöroanestezi ve nöroşlirürjide ultrasonografik inceleme

Klinik Anestezide Ultrasonografi, Kurtipek Ömer, Alkış Neslihan, Işık Berrin, Alanoğlu Zekeriya, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.129-149, 2018

Akut beyin hasarlı hastalarda sedasyon

Sedasyon ve analjezi, Özcengiz Dilek, Birbiçer Handan, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.243-251, 2018

Deliryum, kognitif disfonksiyon ve nörotoksisite

Nöroanestezi, Sarıhasan Binnur, Madenoğlu Halit, Özköse Şatırlar Zerrin, Türe Hatice, Karacalar Serap, Editör, MGrup Matbaaacılık, Kayseri, ss.371-385, 2017

Beyin Cerrahisinde anestezi

Güncel Anestezi Ders Notları, Ok Gülay, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.366-367, 2016

Pediyatrik Göğüs Cerrahisi

Pediyatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, ss.661-676, 2014