Announcements & Documents

Organik Kimya Laboratuvarı II - Bilinmeyen Örnek Rapor Formatı
Announcement
12/27/2021

Merhaba Arkadaşlar,

Bilinmeyen örnek için kullanacağınız rapor formatı ekte mevcuttur. Spektrumlarınız bu hafta lab saatinden sonra mail ile sizlere iletilecektir. Raporlarınız 3-7 Ocak haftasında kendi lab saatinize kadar bu formata göre spektrumları dahil ederek ilgili maile iletilmeniz beklenmektedir.

İyi Çalışmalar

Bilinmeyen Rapor formatı.pdf Creative Commons License

Deney 6 Türev Hazırlama II
Announcement
11/27/2021

Arkadaşlar merhaba,

Haftaya yapılacak Türev 2 testleri için çalışılması gereken konular aşağıda verilmiştir. 

Karboksillik asit esterleri: N-Benzilamit türevi ve 3,5-Dinitrobenzoat türevi 

Aldehitler ve Ketonlar: 2,4-Dinitrofenilhidrazin türevi 

Benzamit türevi ve Benzensülfonamit türevi 

Bu deneylerin yapılışları, tepkimeleri vb. bilgilerin tamamından sorumlusunuz. 

İyi çalışmalar

Deney 5 Türev Hazırlama Deneyi
Announcement
11/11/2021

Merhaba Arkadaşlar,

15-19 Kasım 2021 tarihleri arasındaki laboratuvarımızda,

Türev Hazırlama I için Denel Organik Kimya kitabının;

Türev Hazırlanması,

Türev Seçimi,

Arenlerin (Aromatik Bileşiklerin Yan Zincir Yükseltgenmesi ile Aromatik Karboksilik Asit Eldesi)

Alkoller (3,5-Dinitrobenzoat veya p-Nitrobenzoat türevi) ve 

Fenoller' in (3,5-Dinitrobenzoat veya p-Nitrobenzoat türevi) Türev Hazırlama 

başlıklarından ve bu testlerin tepkimelerinden sorumlusunuzdur.

İyi çalışmalar

Deney 4 Fonksiyonel Grup Analizi II
Announcement
11/3/2021

Merhaba Arkadaşlar,

Fonksiyonel grup analizi II için Denel Organik Kimya kitabının;

1-Karboksilik asit ve türevleri: Hidroksamik asit  testi

2-Alkoller: Seryum nitrat testi ve Lucas testi

3-Fenoller: Demir (III) klorür testi

4-Aminler: Hinsberg testi

başlıklarından ve bu testlerin tepkimelerinden sorumlusunuzdur.

İyi çalışmalar

Deney 3 Element Analizi ve Fonksiyonel Grup Analizi
Announcement
10/25/2021

Merhaba Arkadaşlar,

01-05 Kasım 2021 haftasında gerçekleştirilecek deneyiniz aşağıda verilen başlıklardan oluşmaktadır.

Denel Organik Kimya kitabınızdan:

Element Analizi başlıklı kısmın tümünden 

Fonksiyonel Grup Testleri başlıklı kısmında;

Aromatiklik Testi,

Tollens Testi,

Fehling Testi,

Bayer testi,

2-Dinitrofenilhidrazin ve

İyodoform testi.

İyi çalışmalar