Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

α-KETO-1,2,3-TRİAZOLLERİN SENTEZİ

31. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, ss.264