Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mimar Mualla Eyüboğlu Anhegger: Meslek ve Yaşam Öyküsü Üzerine Notlar

TOPLUMSAL TARİH, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nef İlkokulu Aracılığı İle Ulusal Mimarlık Ödüllerini Yeniden Düşünmek

Mimarlık, sa.380, ss.46-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent ve Köy Algısı Arkitekt 1930 lar

Mimarlık, sa.379, ss.73-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neo Liberal İslamcı Politikanın Başkenti ve Mimarlar

Arredamento Mimarlık, sa.281, ss.108-110, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Loft Bahçe ve Tabanlıoğlu Mimarlık ın Türkiye Mimarlık Ortamında Yeri

Mimarlık, sa.373, ss.58-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olumsallık ve Mimarlık

Arredamento Mimarlık, sa.259, ss.114-118, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hâlâ Büyük ve Çılgın Bir Proje Atatürk Orman Çiftliği

Dosya 28,TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ss.95-97, 2012 (Hakemsiz Dergi)

İnşaatım Şantiyem

Birikim, sa.270, ss.74-78, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Sultan II Mahmud ve İstanbul da Dönüşüm

Mostar, sa.74, ss.48-51, 2011 (Hakemsiz Dergi)

From a Courtyard to a Square Transformation of the Beyazıt Meydanı in Early Nineteenth Century İstanbul

METU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.24, sa.1, ss.71-92, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Askeri Talimlerden Gezintiye Beyazıt Meydanı’xxnda Kamusal Yaşamın Dönüşümü

KEBİKEÇ, cilt.22, ss.25-50, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mavi Ev Gazi Üniversitesi Öğrencileri İçin Yeni Bir Mekân

XXI Yirmibir Mimarlık Tasarım Mekân, sa.41, ss.8-11, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Taşradaki Modernizm Halkevleri

Arredamento Mimarlık, sa.10, ss.100-107, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Kamu Mekânı Çerçevesinde Karum un Orta k Alanına Eleştirel Bir Bakış Yapay Park tan Yapay Bulvar Kafe ye

XXI Yirmibir Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi, sa.12, ss.78-81, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı da Ve Cumhuriyet te Anıtlar Heykeller Ve Kentsel Mekân

Sanat Dünyamız Yapı Kredi Yayınları, sa.82, ss.147-153, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MİMARLIKTA OLUMSALLIK VE OTONOMİ

MEKAN SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019

1977 Kars Plan. Planning for a conflicted city in Eastern Turkey

Architecture and Democracy 1965-1989:Urban Renewal, Populism and the Welfare State, Hollanda, 20 - 21 Kasım 2019

Kars: A Critique of An Urban Historiography

EAHN 2017 Histories in Conflict Conference, 13 - 15 Haziran 2017

Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık

Mimarlar Odası Kent izleme Merkezi, Türkiye, 29 Mart 2017

Anıtkabir ve Sonrası

Anıtkabir ve Sonrası, Ankara, Türkiye, 10 Kasım 2015

Unplanned Plans

Society of Architectural Historians 68th, CHICAGO, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

UYGULANMAYAN BİR PROJE DENEYİMİ: MAKEDONYA, ALİ RIZA EFENDİ EVİ RESTORASYONU VE KARŞILAMA MERKEZİ

Mimari Koruma Yenileme ve Restorasyon (Prof.Dr. Işık Aksulu’xxya Armağan), SAĞIROĞLU ÖZLEM, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.67-79, 2017

İki Yarışma Ve İki Okuma: Meslek Alanı Mücadelesi Ve Kentsel Kamusal Mekân

Zeki Sayar ve Arkitekt Tasarlamak Örgütlemek Belgelemek, Ali Cengizkan, Derin İnan, N.Müge Cengizkan, Editör, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.159-168, 2015

Mabet: Türk Ocakları Genel Merkezi’nden, Halkevleri’ne

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Yaman Yasa Zeynep, Editör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss.29-34, 2012

Türk Ocağı Binası

Bina Kimlikleri Söyleşisi 3 Türk Ocağı Binası, Gurallar Neşe, Editör, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ss.20-34, 2011

Konutu ve Barınmayı Ütopyalar Üzerinden Yeniden Düşünmek

Konu Konut, İ. Kesmez, O. Ersan, Editör, Literatür Yayıncılık, ss.15-22, 2010

Mimarlıkta Geleceği Düşünmek 6

Mimarlıkta Geleceği Düşünmek, H. Ertekin, O. İ. Ertekin, Editör, Mimarlar Derneği 1927 Yayını, ss.116-140, 2010

Halkevleri

Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Cilt 2 Kemalizm, , Editör, İletişim Yayınevi, ss.113-118, 2001

Ansiklopedide Bölümler