General Information

Biography

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesinde tamamladı. 1998-2000 arasında Alexander von Humboldt Bursu ile Münih Teknik Üniversitesinde Post-Doc. yaptı. 2000-2002 yılları arasında TİKA’da Bölgesel Projeler Koordinatörü ve Kazakistan (Almatı) temsilcisi olarak da görev yaptı. 

 

2005 – 2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü’nde, 2013-2019 yılları arasında da Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde bölüm başkanlığı görevini üstlendi. 2005-2008 yılları arasında Kalite ve Uluslararasılaşmadan sorumlu Rektör Danışmanlığı, 2006 – 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Senatörlüğü, 2013-2019 yılları arasında ise Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

 

2007-2009 yılları arasında Bologna Uzmanları Ulusal Takımında yer aldı. Aynı dönemde, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) bünyesindeki değişik projelerde görev aldı. AB Eğitim Programları kapsamında 14 projede yürütücü ve koordinatör olarak yer aldı. Değişik sürelerle Duisburg-Essen, Flensbug ve Potsdam ve Sevilla Üniversitesinde Erasmus ve Humdoldt programları kapsamında dersler verdi. 2011 yılında YÖK bursuyla Mississiphi State Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalarda bulundu.

 

Halen, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2007 yılından bu yana AB Komisyonunda (EACEA) Değerlendirme Uzmanı, 2017 yılından bu yana ise YÖKAK bünyesinde Akademik Değerlendirici olarak görev yapmaktadır.

Institutional Information

Unit
Mimarlık Fakültesi
Department
Endüstriyel Tasarım
Program
Endüstriyel Tasarım