Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süleyman Saim Tekcan’ın Hayatı, Sanatı ve Riva Atları

Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.25, sa.26, ss.117-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEGSEM’in Kamuya Açık Alanlarda Engelli Bireylerin Katılımı ile Gerçekleştirdiği Sanat Çalışmalarının Kamuya Etkisi

eğitim ve toplum araştırmaları dergisi, cilt.7, sa.2, ss.683-700, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SANATINDA AT FİGÜRÜNE İKİ ÖRNEKTWO MODELS OF THE HORSE FIGURE IN TURKISH ART

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.29-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Halk Kültürümüzde Yer Alan Hayvan Kültünün Kadın Sanatçılarımıza Etkisi

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Urfa, Türkiye, 13 - 15 Mart 2015