Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2010 - 2017 Yüksek Lisans

    Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Dilbilimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2012 Yüksek Lisans

    Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde bir sadeleştirme denemesi: Sait Faik Abasıyanık, Meserret Oteli

    Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Dilbilimi Bölümü