Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Nitridation Time and Precursor Particle Size on Yield of -SiAlON Synthesized from Calcined Kaolinite

POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, cilt.57, ss.557-563, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of SiC Powders by Carbothermal Reduction of Enriched Brown Sepiolite with Carbon Black

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.22, sa.4, ss.958-963, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of direct pressureless sinterability of Si3N4 produced from brown sepiolite and its characterisation

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, sa.3, ss.309-321, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diffusion Welding of Al-alpha-Si3N4 Composite Materials

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, sa.2, ss.497-503, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Production of Al-Si3N4 Powder Metal Composite Material and Investigation of Wear Behavior

gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.4, ss.776-778, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Wear Properties of Al-SiC Composite Materials Produced by Powder Metallurgy Method

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.3, ss.741-754, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Dry Sliding Wear Behavior of Powder Metal (P/M) Materials Produced from Mixture of Fe-Cu-C Powders

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, cilt.5, sa.1, ss.37-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Regarding Al-Al2O3 Composite Material Production and Its Weldability to Aluminum by Diffusion Welding

Journal of Science PART A: ENGINEERING AND INNOVATION, cilt.4, sa.4, ss.101-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıcak Presleme ile Alüminyum Matrisli ve Al2O3 Takviyeli Toz Metal Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Davranışının Araştırılması

Fen Bilimleri Dergisi Part C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, sa.4, ss.87-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Influences of Pressing Pressure and Sintering Temperature on the Mechanical Properties of Al Al4C3 Composite Materials

Tr. J. of Engineering and Environmental Science, cilt.27, ss.53-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyatomit ve Diyatomitt Poliakrilonitril Kompozitlerinden Hazırlanan Süspansiyonların Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.473-482, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Kızılcahamam dan Alınan Diyatomitin Özelliklerinin ve Sıcaklığa Bağlı Faz Dönüşümlerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.103-113, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkesir Düvertepeden Alınan Kaolinitin Özelliklerinin Belirlenmesi

Journal of Polytechnic, cilt.4, ss.41-45, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıkesir Düvertepe Kaolinitinin Sıcaklığa Bağlı Faz Dönüşümleri ve Refrakterlik Özelliğinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Estitüsü Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.10811093, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

S Orijinal ve Saflaştırma İşlemi Gören Kahverengi Bej ve Beyaz Sepiyolitlerin Karakterizasyonu

Gazi Üniversitesi Feb Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.4, ss.1077-1093, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sepiyolitten Si3N4 e Dönüşüm Mekanizmaları

The Turkish Journal of Engineering and Enviromental Science, cilt.23, sa.4, ss.287-298, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sepiyolitten Karbo Termal İndirgeme ve Nitrürleme KTİN ile Si3N4 Eldesinde Safsızlıkların Si3N4 Dönüşümü Oranlarına Etkisi

Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.73-84, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kahverengi Sepiyolitin Sıcaklığa Bağlı Olarak Dönüşümlerinin ve Refrakterlik Özelliğinin Araştırılması

The Turkish Journal of Engineering and Enviromental Science, cilt.20, sa.4, ss.233-244, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Al2O3 Ratio on The Wear Behavior of Al-Al2O3 Compoasite Materials Produced By Hot Pressing Process

4. International Conference on Material Science and technology (IMSTEC) 18-20 October 2019, ANKARA/Kızılcahamam, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Steel-Composite (Al-SiC) Structural Materials and Characterisation of Its Joined Interfaces

4. International Conference on Science and Technology (IMSTEC) 18-20 October 2019, ANKARA/Kızılcahamam, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Investigation of The Effect of Pressing temperature on The Mechanical Properties of Al-SiC Powder metal Composite material

The International Conference on materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC) June 21-23 2019, NEVŞEHİR/Kapadokya, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Investigation of Wear behavior of Aluminum Matrix and B4C Reinforced Composite Powder Metal Parts Produced by Hot Pressing Method

The International Conference on materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC) June 21-23 2019, 21 - 23 Haziran 2019

Investigation of The Effect of Sintering Temperature on The Wear Behavior of Powder Metal Parts Produced From Pre-Mixed Iron Powder (Fe2 Cu 0.75C0.85 ZnSt)

The International Conference on materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC) June 21-23 2019, NEVŞEHİR/Kapadokya, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Al-SiC Toz Metal Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 Mart 2018

Al-Si3N4 Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Özellikleri Üzerine Si3N4 Miktarının Etkisinin Araştırılması

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 Mart 2018

Investigation of Mechanical Properties of Al-Al2O3 Composite Materials Produced by Powder Metallurgy Method

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 Mart 2018