Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SIMULTANEOUS DETERMINATION OF QUERCETIN AND LUTEOLIN IN MATE AND WHITE TEA SAMPLES BY VOLTAMMETRY

REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, cilt.65, sa.4, ss.375-385, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Voltammetric Determination of Sudan 1 in Food Samples Using Its Cu(II) Compound

FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.56, sa.4, ss.573-580, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

INVESTIGATION OF ADSORPTION PARAMETER EFFECTS ON THE REMOVAL OF CYANIDE IN WATER USING CLINOPTILOLITE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.3222-3226, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Palladium Coated Steel Electrode - Preparation, Characterization and Their Use of Borohydride Determination

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, sa.3, ss.377-385, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Determination of Dopamine and Uric Acid with thePresence of Other Using Square Wave Voltammetry

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.775-791, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulardan demirin dolgulu kolonlarda giderilmesi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.14, sa.4, ss.1445-1450, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulardaki manganın adsorpsiyon yoluyla dolgulu kolonlarda giderilmesi,.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.14, sa.3, ss.1010-1014, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulardaki siyanür kirliliğinindolgulu kolonlarda oksidasyonuna pH ve konsantrasyonun etkisi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.74-78, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyonu üzerine gaz ve sıvı akış hızlarının etkisi

Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyonu üzerine gaz ve sıvı akış hızlarının etkisi, cilt.910, sa.1, ss.171-181, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fabrication of 2-mercaptobenzothiazole coated pencil graphite electrode for determination of Rutin

3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020

Electrochemical determination of 2-nitrophenol using 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol coveredpencil graphite electrode in water samples

2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), 28 - 29 Haziran 2019

Electrochemical Study of Sudan I at Glassy Carbon Electrode

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Investigation of Adsorption Parameters Effects For Removal Of Cyanıde In Water By Using Clinoptilolite

IThe 17th International MESAEP Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2013

Preparation and Characterization of Poly(3-((1h-1,2,4-triazol-3-ylimino)metil)naftalen-2-ol) Film at the Platinum Surface

10th International Electrochemistry Meeting 201310th INRTERNATIONAL ELECTROCHEMISTRY MEETING, 4 - 08 Eylül 2013

Glassy Carbon Electrode Modified With N-((1H-Indole-3yl)Methylene Thiazole-2-Amine

8th International Electrochemistry Meeting In Turkey, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2009

Bazi Doğal bitkilerde Pb Absorpsiyonunun incelenmesi

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2000