Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Farklı Karakteristik Özelliklerdeki Tünellerin Güvenlik ve İşletim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

2. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 4 - 05 December 2019, pp.189-203

Determination of Radiation Level in Natural Sources in Gümüşhane Province during 2012

The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2013