Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mahmud Derviş’in ‘Cidâriyye’ Adlı Şiirinde Ritim ve Âhenk

Disiplinlerarası sosyal bilimler dergisi, no.4, pp.45-60, 2018 (Other Refereed National Journals)

Başka Dilde Yaşamak: Arap Dilinde Yaşayan Türkçe Kelime ve Yapılar

Uluslararası Dil Araştırmaları, no.22, pp.119-133, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğu ve Batı Kaynaklarında Haçlı Seferlerinde Yaşanan İnsanlık İhlalleri

Uluslararası Suçlar ve Tarih, pp.5-27, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kıpçak Türklerinin ArapMedeniyetine Katkıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.7, pp.207-217, 2009 (Other Refereed National Journals)

Arap Şiirinde Türk İmajı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.29, pp.641-656, 2009 (Other Refereed National Journals)

Arap Kültüründe Nadire ve Nasreddin Hoca Nükteleri

Türk Yurdu, no.255, pp.57-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

FOLKLOR/ EDEBİYAT DOĞU EDEBĠYATLARI ÖZELSAYISI

Nüsha, no.24, pp.155-158, 2007 (Other Refereed National Journals)

Abbasi Döneminde İki Muhalif Şair ve Şiirlerinde Ortak Temalar

Nüsha, no.24, pp.21-36, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türk Matbacılığının Gelişiminde Bir Sayfa: Cevaib Matbası

Nüsha, no.14, pp.79-102, 2004 (Other Refereed National Journals)

Tarih El Kitabı (Selçuklular’dan Bugüne)

Nüsha, no.13, pp.117-118, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kenan Demirayak, Mehcer Edebiyatından İki Örnek: Reenkarnasyon Öyküleri

Nüsha, no.9, pp.211-213, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Kazım Ürün, 1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki

Nüsha, no.8, pp.183-184, 2003 (Other Refereed National Journals)

Jacob M. Landau, (Çeviren: Bedrettin Aytaç), Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl)

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.13, pp.335-337, 2002 (Other Refereed National Journals)

Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Çeviri Kılavuzu

Nüsha, no.4, pp.159-160, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hanif Şairlerin Şiirlerinde Monoteist Yapı (Yüksek Lİsans Tezinden Üretilmiş)

Nüsha, vol.1, no.1, pp.124-134, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arapça Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Edebi Tasvirin Rolü

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019

İmam-ı Azam’ın Künyesi ”Ebu Hanife”nin Mana ve Menşeini Tarihi ve Edebi Metinlerle Anlamlandırma

İMAM-I AZAM ULUSAL SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.299-304

Ortadoğu’da Selahaddin Olmak Hayalden Gerçeğe

Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.914-919

el-Banurama el-Mısrıyye fî Manzumâti Mehmed Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, KAHİRE, Egypt, 1 - 06 November 2010

en-Nukatu’l-MüşterekeBeyne’s-Sekafeti’t-Türkiyyeve’l-Arabiyye

I. Uluslararası Suriye-Türkiye Ortak Kültür Dünyası Konferansı, HALEP, Syria, 16 - 17 October 2010

en-Nasru Yuhalliduhu’ş-Şuara Mehmed Akif Ersoy Nemuzecen

MEHMET AKİF ERSOY SEMPOZYUMU, KAHİRE, Egypt, 28 March 2010

Nil, Dicle Fırat Arasında Üç Hoca Bir Eşek

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslarası Nasrettin Hoca Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.669-683

Divanü Lügati’t-Türk’ün Metodolojisinin Arapça Sözlük Geleneğiyle Karşılaştırılması

Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.249-257

Arap Edebiyatında Artuklu Haçlı Mücadelesi

I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu, Mardin, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.43-55

Haçlı-Moğol İstilaları Karşısında Müslümanlar

VIII. Kur’xxan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 - 15 May 2005, pp.75-86

Books & Book Chapters

Arapça Öğretiminde Yöntemler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arapça Klasik Metinler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arapça Modern Metinler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Türk Askeri Kıyafetler Tarihi

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arap Edebiyatında Metaforik Anlamda Yol ve Yolculuk

in: Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, İbrahim Şahin, Deniz Depe, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.125-135, 2018

Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler

Vadi Yayınevi, tezden üretilmiş, İstanbul, 2016

Türk Kültür Dünyasında ve Edebiyatında Ebu’xxl-Ala el-Ma’xxarri

in: Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.561-575, 2013

İslam Öncesi Hanif Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1996