Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FOLKLOR/ EDEBİYAT DOĞU EDEBĠYATLARI ÖZELSAYISI

Nüsha, no.24, pp.155-158, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Tarih El Kitabı (Selçuklular’dan Bugüne)

Nüsha, no.13, pp.117-118, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arapça Yazma Becerilerinin Kazandırılmasında Edebi Tasvirin Rolü

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019

İmam-ı Azam’ın Künyesi ”Ebu Hanife”nin Mana ve Menşeini Tarihi ve Edebi Metinlerle Anlamlandırma

İMAM-I AZAM ULUSAL SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.299-304

Ortadoğu’da Selahaddin Olmak Hayalden Gerçeğe

Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.914-919

el-Banurama el-Mısrıyye fî Manzumâti Mehmed Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, KAHİRE, Egypt, 1 - 06 November 2010

en-Nukatu’l-MüşterekeBeyne’s-Sekafeti’t-Türkiyyeve’l-Arabiyye

I. Uluslararası Suriye-Türkiye Ortak Kültür Dünyası Konferansı, HALEP, Syria, 16 - 17 October 2010

en-Nasru Yuhalliduhu’ş-Şuara Mehmed Akif Ersoy Nemuzecen

MEHMET AKİF ERSOY SEMPOZYUMU, KAHİRE, Egypt, 28 March 2010

Nil, Dicle Fırat Arasında Üç Hoca Bir Eşek

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslarası Nasrettin Hoca Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.669-683

Divanü Lügati’t-Türk’ün Metodolojisinin Arapça Sözlük Geleneğiyle Karşılaştırılması

Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.249-257

Arap Edebiyatında Artuklu Haçlı Mücadelesi

I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu, Mardin, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.43-55

Haçlı-Moğol İstilaları Karşısında Müslümanlar

VIII. Kur’xxan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 - 15 May 2005, pp.75-86

Books & Book Chapters

Arapça Klasik Metinler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arapça Öğretiminde Yöntemler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arapça Modern Metinler

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Türk Askeri Kıyafetler Tarihi

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2018

Arap Edebiyatında Metaforik Anlamda Yol ve Yolculuk

in: Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, İbrahim Şahin, Deniz Depe, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.125-135, 2018

Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler

Vadi Yayınevi, tezden üretilmiş, İstanbul, 2016

Türk Kültür Dünyasında ve Edebiyatında Ebu’xxl-Ala el-Ma’xxarri

in: Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, Prof. Dr. Ahmet Kartal, Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.561-575, 2013

İslam Öncesi Hanif Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1996