Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

ACUTE EFFECTS OF INTRAMUSCULAR STRETCHING AND PASSIVE STRETCHING ON SPASTICITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.32, no.1, pp.60-66, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortez Kullanan Serebral Palsili Çocukların Farklı Ortamlarda Denge ve Yürüyüş Performanslarının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi & 2. Öğrenci Sempozyumu, 05 June 2021, pp.10

Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Duyusunun Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26 February 2021, pp.59

The Effects Of Neuromuscular Electrical Stimulation and Kinesiotaping On Sitting Balance In Children With Cerebral Palsy

9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016), Pennsylvania, United States Of America, 10 - 13 May 2016

Serebral Palsili Çocukların Motor Fonksiyon Seviyeleri ile Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 6. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 February 2016