Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 pozitif vakada gelişen düşük ayak: Olgu sunumu

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021 Sustainable Development

Ortez Kullanan Serebral Palsili Çocukların Farklı Ortamlarda Denge ve Yürüyüş Performanslarının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi & 2. Öğrenci Sempozyumu, 05 June 2021, pp.10

Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Duyusunun Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26 February 2021, pp.59

The Effects Of Neuromuscular Electrical Stimulation and Kinesiotaping On Sitting Balance In Children With Cerebral Palsy

9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016), Pennsylvania, United States Of America, 10 - 13 May 2016

Serebral Palsili Çocukların Motor Fonksiyon Seviyeleri ile Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 6. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 February 2016

Books & Book Chapters

Pediatrik Ortopedik Hastalıklar-1

in: Vaka Örnekleriyle Pediatrik Rehabilitasyon, Fatih Tekin,Feride Yarar, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.155-192, 2021