Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic Significance of Expression of CD133 and Ki-67 in Gastric Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, sa.19, ss.8215-8219, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Palliative Radiotherapy of Classic Kaposi's Sarcoma of Foot Region: Retrospective Evaluation

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.147-152, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF PARAMETERS AFFECTING THE USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN CANCER PATIENTS AND DETECTION OF PREVALENCE OF USE

AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, cilt.8, sa.4, ss.477-482, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Fractionated Gamma Knife Radiosurgery for Optic Nerve Tumors: A Technical Report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.20, sa.2, ss.241-246, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radioprotective Effect of Amifostine (WR 2721) and Vitamin E on Whole-Body-Irradiated Rat Liver

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.5, ss.1055-1062, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic Importance of Ki-67 Labeling Index in Grade II Glial Tumors

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.33, sa.2, ss.48-53, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Erişkin ependimomlu hastalarda radyoterapi sonuçlarımız

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of Radiation Effect On Vitamin D Levels

MASCC/ISOO Supportive Care in Cancer 25-27 Haziran 2015, 25 - 27 Haziran 2015, cilt.23

GLOMUS JUGULARE TÜMÖRLERİNDE GAMMA KNİFERADYOCERRAHİ TEDAVİ ETKİNLİĞİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.373

BENİGN MENENGİOMLARA YÖNELİK GAMMA KNİFERADYOCERRAHİSİ 661 VAKANIN SONUÇLARI

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.383

Kitap & Kitap Bölümleri

Vaka: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserindeİmmunoterapi Etkinliği

2020 Akciğer Kanseri, Özet A, Özdemir N, Yazıcı O, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ankara, ss.147-150, 2020