Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Simülasyon ve Bulut Teknolojilerinin Tasarım Eğitimine Katkıları

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.363

Çizimden Üretime Giden En Kısa Yol: 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Çıktılar

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.107

Ürün Tasarımı Eğitiminde Akış Simülasyonlarının Ürün Karar Sürecine Etkileri

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.416

Fan Modeline Bağlı Akış Karakteristiğinin Saç Kurutma Makinası Formuna Etkisi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

Teknoloji-Insan Etkileşiminde AydınlatmaÜrünü Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

Hava Perdeli Davlumbaz Tasarımı ve HAD Metodu ile Verim Kontrolü

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

Design of Fire Scenarios in Mines and Analysis of Escape Routes

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.1593-1598

Soğurmalı Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Ejektörlerin Akış Analizi

1.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.552-567

Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminde Performans İyileştirilmesi

1.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.540-551

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals