Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF THE ANGLE OF THE WICKET GATE ON TURBINE EFFICIENCY AND STRENGTH IN FRANCIS TYPE TURBINES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, sa.2, ss.243-252, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of multidisciplinary analysis programs in the design process and its importance in terms of design education

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, cilt.6, sa.4, ss.158-168, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ürün Tasarımında Sonlu Hacimler Yöntemini Kullanmak-Fan’dan Yüzey Temizleme Cihazına

Online Journal of Art and Design, cilt.5, sa.3, ss.22-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS BASED EVOLUTIONARY DESIGN: SURFACE CLEANING DEVICE EXAMPLE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.7, sa.2, ss.163-174, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examination of Flow Effects in Francis Turbine Models with Different Numbers of Rotor Blades

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.1, ss.241-249, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Preventing Odor Diffusion: An Innovative Hood Design

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.4, ss.1-13, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An examination of the relationship between flow parameters and symptoms according to fire phase in a mine model

World Journal of Environmental Research, cilt.6, sa.2, ss.58-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sabit ve Takip Sistemli Güneş Kollektörlerinin Isıl Performanslarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle Karşılaştırılması

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.77-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Effect of the Angle of the Wicket Gate on Turbine Efficiency in Francis Type Turbines by CFD Analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF FLUID MECHANICS RESEARCH, cilt.42, sa.1, ss.1-12, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Yatık Ağız Açma ve Kalibre Etme Makinasının Yapısal Analizi ve Ağırlık Optimizasyonu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.555-564, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYEDEKİ BÖLGESEL SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, sa.22, ss.12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Simülasyon ve Bulut Teknolojilerinin Tasarım Eğitimine Katkıları

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.363

Çizimden Üretime Giden En Kısa Yol: 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Çıktılar

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.107

Ürün Tasarımı Eğitiminde Akış Simülasyonlarının Ürün Karar Sürecine Etkileri

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.416

Fan Modeline Bağlı Akış Karakteristiğinin Saç Kurutma Makinası Formuna Etkisi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Teknoloji-Insan Etkileşiminde AydınlatmaÜrünü Tasarımı ve Ürün Kimliği Geliştirme

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Hava Perdeli Davlumbaz Tasarımı ve HAD Metodu ile Verim Kontrolü

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Design of Fire Scenarios in Mines and Analysis of Escape Routes

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.1593-1598

Soğurmalı Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Ejektörlerin Akış Analizi

1.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.552-567

Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminde Performans İyileştirilmesi

1.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.540-551

Kitap & Kitap Bölümleri