Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müşteri Davranış Tahmini İçin Bir Model: Bankacılık Sektörü İçin Uygulama

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.1-8, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)