Araştırma Alanları

  • Yönetim ve Organizasyon

  • Kalite ve Üretim Yönetimi

  • Mühendislik Yönetimi

  • Ergonomi ve İş Güvenliği

  • İş Ölçümü ve Yöntemleri

  • Toplam Kalite Yönetimi

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Karar Destek Sistemleri