Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Neo-Assyrian Sale Contract from the Province of the Chief Cupbearer (rab-saqe) kept at the Hasankeyf Museum (Batman)

ZEITSCHRIFT FUR ASSYRIOLOGIE UND VORDERASIATISCHE ARCHAOLOGIE, vol.111, no.1, pp.77-87, 2021 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Dowry in Documents Written with Akadian Cuneiform

BELLETEN, vol.83, no.297, pp.407-428, 2019 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

1949 YILI (Kt. b/k) KÜLTEPE KAZISINDAN ASURLU TÜCCARLARA AİT BİR GRUP TABLET

History Studies International Journal of History, vol.13, pp.1079-1105, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asur kaynakları’nda Kimmerler

Gazi Akademik Bakış, vol.14, no.27, pp.31-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Cimmerians in the Assyrian Documents

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.14, no.27, pp.31-60, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yeni Asur İmparatorluğu’nda Taht Mücadeleleri ve Darbeler

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.39, no.68, pp.50-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asur Kaynaklarında Araplar ve Arap Krallıkları

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.3, pp.889-934, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayseri Müzesinden Bir Grup Kültepe Tableti

Archivum Anatolicum, vol.13, no.2, pp.173-184, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASURCA VE BABİLCE METİNLERDE YEMİN

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.2, pp.315-330, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Asur Emperyalizminin Bir Sonucu Olarak İsyanlar

Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri, vol.12, no.2, pp.179-200, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Mezopotamya da Çocuk

Archivum Anatolicum, vol.10, no.1, pp.55-78, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Asur Dönemi Kehanet Metinlerine Göre Depremler

2nd International Congress on Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2020

Yeni Asur Dönemi’nde Anadolu’daki İstihbarat Ağı

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018

Sınıf Öğretmenlerinin Tarih Bilgisi Yetkinliklerine İlişkin Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Tarihin İlk Okulları Sumer Okullarında Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Sureci

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1010-1011

İlkçağ'da Rodos

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017

Tarih Öğretmen Adaylarının Eski Çağ Tarihine İlişkin Kavramları Anlama Düzeyleri

9. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Eğitim Bilimleri Kongresi, 7 - 09 October 2017

İSKİT ASUR MÜNASEBETLERİ

4. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016, pp.105

Books & Book Chapters

ROMA VE BİZANS TARİHİ

GRAFİKER YAYINLARI, Ankara, 2021

Orta Asur Devleti'nde ve Nuzi'de Miras Anlayışı: Usuller ve Uygulamalar

in: Eski Yakındoğu'da Miras Anlayışı, İrfan Albayrak, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.99-149, 2021

Yeni Babil Devleti’nin Sürgün politikası

in: Eski Yakındoğu’xxda Sürgünler, İrfan Albayrak, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.239-264, 2020

Yeni Asur İmparatorluğu Savaşın Kralları

in: Eski Mezopotamya'nın Siyasi Tarihi, L. Gürkan Gökçek, Ercüment yıldırım, Okay Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.195-244, 2020

Yeni Asur İmparatorluğu’nun Emperyalist Yayılımı

in: Tarihin Yolunda Bir Ömür: Prof. Dr. Hale Şıvgın’xxa Armağan, Nejla Günay, Necdet Hayta, Mustafa Can, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.979-1015, 2020

1949 Yılı (Kt. b/k) Kültepe kazısından Karriya’xxya ait Bir Grup Borç Sözleşmesi

in: Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz ’xxa Armağan, Necdet Hayta, Bahattin demirtaş, Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.312-326, 2019

Yeni Asur Belgelerinde Geçen“İna Qibit (Tanrı Buyruğu)” İfadesi

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnançOlgusu ve Yönetim Anlayışı, L. Gürkan Gökçek, Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.401-420, 2019

Urartu Coğrafyasında İskit İz ve Etkileri

in: Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı, Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Editor, Vadi Grafik Tasarım, Ankara, pp.409-430, 2018