Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları İle Çoklu Zekâ AlanlarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.75, ss.121-136, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Göçmen Çocukların Eğitim Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing parental involvement dimensions in early childhood education

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.12, ss.1149-1153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİLİŞSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMININ 5 6 YAŞÇOCUKLARININ DİKKAT ALGI ve BELLEKGELİŞİMLERİNE ETKİSİ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.25-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilissel gelisim egitim programının 5 6 yas çocuklarının dikkat algı ve bellek gelisimlerine etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.25-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Etkinlik Planlarında Aile Katılımı Boyutunun İncelenmesi

CUMHURİYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, cilt.5, sa.1, ss.71-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

36 72 AYLIK ÇOCUKLARA YÖNELİK SALDIRGANLIKYÖNELİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.3, ss.1457-1474, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

32 72 Aylık Çocuklara Yönelik Saldırganlık Yönelim Ölçeği Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.1457-1474, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Abuse Potentials of Teacher Candidates Receiving Education in Different Departments

The International Journal Of Learninig, cilt.17, sa.7, ss.125-137, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research Study on Maintaining Girls’ Commitment to Education in Turkey

The International Journal of Learning, cilt.17, sa.5, ss.407-421, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The examination of the effects of a visual perception training program on visual perception and drawing skills

European Journal of Research on Education, ss.43-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ülkelerde Aile Eğitim Programları

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.99-115, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkinlik Planlarında Değerlendirme - Uyarlama ve Aile Katılımı

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.1126-1129

AİLELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU TERCİH EDERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUKLARI KRİTERLERİN İNCELENMESİ

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESi, Alanya/ANTALYA, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.387-393

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESi, Alanya/ANTALYA, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.394-401

Preschool Teachers Attitudes towards Giftedness and Gifted Educatıon

X. European Conference on Social And Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

Çevresel Risk Algısı Ölçeği ÇRA Anne Formu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

21.Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.357

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Tercihleri ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

21.Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.357

I m Going to Kindergarten I m Playing and Learning

III. International Congress On Early Childhood Education, 10 - 12 Eylül 2012

Çocuk İşçiliği İle Eğitim Yoluyla Mücadele Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı Projesi

Uluslararası Katılımlı 2.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.159-165

Pre service Teachers Beliefs about Inclusion and Perceived Obstacles of Implementation

2th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Education and Pedagogy in Balkan Countries, 25 - 27 Haziran 2009

Çocuk İşçiliği İle Eğitim Yolu İle Mücadele Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı Projesi

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

0 6 Yaş Arası Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuk Doktorundan Beklentileri

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Ulusal Katılımlı), Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007

Çocukta Oyun Algısının İncelenmesi ve Oyun Sürecinin Değerlendirilmesi

Eğitimde Yeni Yönelimler-II Oyun Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2005, ss.36-41

Aile Çocuk Eğitim Programının Aile Yapısı İşleyişi ve Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran 2014 - 03 Temmuz 2004, ss.140-153

Anne Eğitim Programının 4 6 Yaş Çocuğu Olan Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin ve Babaların Aile İlişkilerini Algılamamsına Etkisi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 12. Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2003, cilt.3

0 4 Yaş Arası Çocuk ve Anne Eğitimine Yeni Bir Bakış

1. Ulusal Aile Hizmeteleri Sempozyumu (2000li Yıllarda Aile Hizmetleri), Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2001, ss.233-237

Kitap & Kitap Bölümleri

Preschool Children and Problem Solving

Educational Sciences Research in the Globalizing World, Irina Koleva, Handan Asude Başal, Mümin Tufan, Emin Atasoy, Editör, St. Kliments Ohridski University Press, Sofija, ss.504-512, 2018

Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklar

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri Özel Gereksinimli Çocuklar, Neriman Aral, Figen Gürsoy, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.213-234, 2018

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, , Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.328-360, 2018

Reggio Emilia Yaklaşımı ve Uygulamalar

Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar, Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.104-128, 2017

Identifying Gifted Ones and Education Strategies

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.627-633, 2017

Giftedness, Its Theories and Areas, and Developmental Features of Gifted Children

Developments in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.592-611, 2016

Waldorf Yaklaşımı ve Steiner Pedagojisi

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar, Temel Zeynep Fulya, Editör, Vize Basın Yayın, Ankara, ss.77-100, 2016

Değişen Aile Yapısı, Aile İçi Roller ve Aile İçi İlişkiler

Dünya da Türkiye de Kadın ve Şiddet, Murat Korkmaz, Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz Taşkıran, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.167-191, 2015

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Temel, Zeynep Fulya, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.327-362, 2015

Reggio Emilia Yaklaşımı ve Uygulamalar

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 14 Okul Öncesinde Alternatif Yaklaşımlar, Temel Zeynep Fulya, Editör, Hedef CS Yayın, Ankara, ss.101-132, 2015

Reggio Emilia yaklaşımı ve uygulamaları

Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 14, , Editör, Hedef CS Yayın, Ankara, ss.101-132, 2015

Değişen Aile Yapısı, Aile İçi Roller ve Aile İçi İlişkiler

Dünyada Türkiye de Kadın ve Şiddet, Korkmaz, Murat; Demiray, Emine; Sevil, Ümran; Hablemitoğlu, Şengül; Taşkıran, Yavuz, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.167-191, 2015

Reggio Emilia Yaklaşımı ve Uygulamalar

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 7, ZEYNEP FULYA TEMEL-AYSEL KÖKSAL AKYOL-PINAR BAYHAN, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.107-138, 2014

Family At Preschool Education "Parent Teacher Collaboration"

Preschool Education In Turkey and In The World A Theorical and Empirical Perspective, Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova, Meral Taner Derman , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.110-121, 2014

Family at Preschool Education "Parent Teacher Collaboration"

Preschool Education in Turkey and in the World a Theorical and Empirical Perspective, handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Zdravka Kostova, Meral Taner Derman , Editör, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.110-120, 2014

Erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmaları, Temel Fulya, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.328-357, 2010

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme I

Aile ve Çocuk Eğitimi Programı 2 4 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.124-143, 2003

Anne Baba Çocuk İletişimi

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4 6 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.43-67, 2003

Oyuncaklar

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2 4 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.55-78, 2003

Anne Baba Çocuk İletişimi

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2 4 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.100-123, 2003

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme II

Aile ve Çocuk Eğitimi Programı 2 4 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.144-161, 2003

Kardeşler Arası İlişkiler

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4 6 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.106-125, 2003

Kardeşler Arası İlişkiler

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2 4 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.162-181, 2003

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4 6 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.68-87, 2003

Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme II

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4 6 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.88-105, 2003